ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္) က်ဴးလြန္ထားသည့္ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳမ်ားအေရး ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန ့ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီေဆြးေႏြးမည္

ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္) က်ဴးလြန္ထားသည့္ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳမ်ားအေရး ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန ့ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီေဆြးေႏြးမည္

 

ဗမာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ျပီး ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ဗမာေတြ လိမ္လည္ရယူသြားခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တခုလုံးကိုဆန္ ့က်င္သည့္ျပစ္မွဳမ်ားကို က်ဴးလြန္ျပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေဒသတြင္းလုံျခဳံေရးအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပါ ျခိမ္းေျခာက္လာေနခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အမည္ခံ ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ ၏အၾကမ္းဖက္မွဳျပႆနာမ်ားကို ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီက အေရးယူသြားႏိုင္ရန္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန ့ တြင္ ထပ္မံ၍ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု သိရွိရသည္။  

လာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန ့တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီဥကၠဌ၏ ရခိုင္ျပည္တြင္ စစ္အင္အားအဆမတန္သုံးစြဲျပီး ဗမာလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ့၏စစ္ေသြးၾကြေသာင္းက်န္းေနမွဳအား ရပ္တန္ ့ သြားရန္ေတာင္းဆိုမွဳအား ဗမာအုပ္စုမွ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ လိုက္နာမွဳမရွိေသာေၾကာင့္ ယခုလို ရက္ေပါင္း ၃၀ အလြန္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း စီစဥ္လာရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ အဂၤါေန ့တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာလူ ့ အခြင့္အေရးေကာင္စီအထူးအစည္းအေ၀း၏အဆက္ျဖစ္ျပီး ကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္ထားသည့္ အစီအစဥ္အရ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးလက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ခံ Jeffrey Feltman က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗမာစစ္တပ္ က်ဴးလြန္ေနသည့္ လူ ့ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားအေၾကာင္းကို အစီရင္ခံဖတ္ၾကားသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန ့ ေဆြးေႏြးမွဳသည့္ တံခါးပိတ္အစည္းအေ၀းျဖစ္ျပီး တရုတ္ျပည္သူ ့ သမၼတႏိုင္ငံက ဗီတိုအာဏာသုံးလာႏိုင္ေျခရွိသျဖင့္ ကုလသမဂၢျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားေစလႊတ္ျပီး စစ္ေရးအရ အေရးယူမွဳမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ကမၻာ့အန္ဖတ္ၾကီး ျဖစ္လာေနသည့္ ဗမာစစ္တပ္ကို စီးပြါးေရးပိတ္ဆို ့ဒဏ္ခတ္မွဳ၊ သံတမန္ေရးျဖတ္ေတာက္မွဳ၊ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားရပ္ဆိုင္းမွဳ၊ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မျပဳလုပ္ရန္ဖိအားေပးမွဳ၊ ႏိုင္ငံတကာအစၥလမ္မစ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို OIC လို အဖြဲ ့က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျပီး ရန္ကုန္ မႏၱေလးလို ဗမာေဒသတြင္ ဗုံးေဖာက္ခြဲမွဳမ်ား ျပဳလုပ္လာဖြယ္ ရွိေနပါသည္။

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *