ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္ၾကံခံရဖြယ္ရွိ

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္ၾကံခံရဖြယ္ရွိ

ျမင့္တက္လာေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားႏွင့္ R2P အရ အေရးယူအျပစ္ေပးခံလာရႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအၾကံေပးမ်ား၏တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သလုိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးလည္း ျဖစ္သည့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ႏွင့္ Rome Statute မ်ားကို လက္မွတ္ထိုးအတည္ျပဳေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဗမာမဟုတ္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ေမြးရာပါႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳ အာမခံေပးသြားမည့္ ယခုလို ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ေ၀ဖန္ရွုတ္ခ်ခံေနရသည့္ အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္သြားႏိုင္သလို တခ်ိန္တည္းမွာ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မွဳမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ ဗမာစစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစစ္ရာဇ၀တ္ခုံရုံးသို ့ တရား၀င္လြဲေျပာင္းေပးအပ္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

သို ့ေသာ္ ယခုလို ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အျမင္က်ယ္လြန္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဗမာစစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မ်ားကို အၾကီးအက်ယ္ထိခိုက္နစ္နာေစမွာမို ့ သေဘာထားတင္းမာလြန္းသည့္ ဗမာစစ္အုပ္စုက ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လုပ္ၾကံသြားရန္ လွ်ိဳ ့၀ွက္စီစဥ္ေနၾကေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ရုရွားျပန္ စစ္အရာရွိတစ္ဦးက ရကၡရာစုသို ့ ေျပာၾကားလာပါသည္။

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *