08Feb/16

ရခိုင္လူထုေတာင္းဆိုမွဳက တိုက္ပြဲ

ရခိုင္လူထုေတာင္းဆိုမွဳက တိုက္ပြဲ

ႏွစ္ေပါင္းရာနန္ ့ခ်ီပနာ ေအာက္က်ေနာက္က်လူလုံးမလွ လူရုပ္မေပါက္ လူညြန္ ့တုံးနိန္ရေရဘ၀က လြတ္ကြ်တ္လြတ္ေျမာက္ဖို ့ ေအာက္ျခီျပည္သူလူထုဘ၀ကို အျခီခံက်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳလုပ္ပီးလားဖို ့အတြက္ ဆင္ႏြဲဖို ့လိုအပ္နိန္ေရ လူထုတိုက္ပြဲ။

ေယေကေလ့ ေဒတိုက္ပြဲက

Continue reading

01Feb/16

အဆိုေတာ္ခ်စ္ဖြယ္ဦးနန္ ့အိန္တာဗ်ဴးျခင္း

သာလီစြ မိုးထဖက္ေခ်ပါ ကိုခ်စ္ဖြယ္ဦး

လာဖို ့ မတ္လ (၁) ရက္နိန္ ့မွာ ကိုခ်စ္ဖြယ္ဦးရို ့ဆိုထားကတ္ေတ “ႏွစ္သစ္ခ်စ္ဦး” လို ့နာေမပီးထားေရ ရခိုင္ကိုယ္ပိုင္သံဇိုင္သၾကၤန္ေတးျခင္းေခြထြက္လာဖို ့လို ့သိရပါေရ။ အဂုပိုင္ ရခိုင္ကိုယ္ပိုင္သံဇိုင္ေတးျခင္းေခ်တိ ဆိုျဖစ္ကတ္ေတအေၾကာင္းကို ရကၡရာစု စာဖတ္ပရိတ္သတ္နန္ ့ ရခိုင္ေတးျခင္းကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားနားေထာင္အားပီး ကတ္ေတ ပရိတ္သတ္ရို ့ကို တင္ျပပီးလားႏိုင္ဖို ့ ကိုခ်စ္ဖြယ္ဦးကို အိန္တာဗ်ဴးခ်င္ပါေရ။

Continue reading

01Feb/16

သစ္ေခါင္းေပါက္

ေခါက္ရိုးက်ိဳးနီေရ က်ြန္စိတ္နန္ ့
ေတာ္လွန္ရီးစစ္သားကို အျပစ္ျမင္
အီးအီးခ်မ္းခ်မ္း နီခ်င္လို ့ ့ လတ္ ့ ့ ့
ပိုင္ညာဒတ္ ျကီးက ေျပာလာေရ ့ ့ ့ ့။

Continue reading

30Jan/16

“ႏွစ္သစ္ခ်စ္ဦး” ရခိုင္ကိုယ္ပိုင္သံဇိုင္သၾကၤန္ေတးျခင္းေခြထြက္ပါဖို ့ဗ်ာယ္

“ႏွစ္သစ္ခ်စ္ဦး” လို ့နာေမပီးထားေရ ရခိုင္ကိုယ္ပိုင္သံဇိုင္သၾကၤန္ေတးျခင္းေခြ မတ္လတစ္ရက္နိန္ ့မွာ ထြက္လာဖို ့ဟိပါေရ။ ခ်စ္ဖြယ္ဦး၊ ေမာင္ေမာင္ (အာရကန္) ရို ့ကပင္တိုင္ဆိုထားျပီးေက ေစာေအာင္မြန္၊ ေစာႏွင္းႏြယ္နန္ ့ပန္းအိႏြယ္ရုိ ့ပါ၀င္ကူညီဆိုပီးထားပနာ ရလာေရ အျမတ္ေငြအားလုံးကို “ဗုဒၶေက်းဇူး” ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို

Continue reading

24Jan/16

မိတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း

ျပည္ပႏိုင္ငံတိေရာက္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုရို ့အသံတိကို နားေထာင္ပီးေရ…. သူရို ့၏သာေရးနာေရးႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးလွဳပ္ယွားမွဳတိကို တေလးတစားမွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပပီးေရ သတင္းမီဒီယာတိက မဟိသေလာက္ရွားေရ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မီဒီယာက႑ၾကီးတခုလုံးကို ဗမာတိကရာ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ျပီးေက ဗမာလူမ်ိဳးအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ဗမာဗဟိုျပဳမူ၀ါဒတိနန္ ့ရာ ခ်ဴပ္ကိုင္ထားေရခါ က်န္ေရလူမ်ိဳးတိ၏အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္တိစြာ ေဘးဖယ္ခံနိန္ရေရ။

Continue reading

24Jan/16

ၾကာညိဳ႕ဘားကပီးစာ(၁)

သို႔ /
ကိုအဆိုးေသွ်…….
နီေကာင္းေရမဟုတ္လား?ကိုအဆိုးေသွ်တစ္ေယာက္နီေကာင္းပါစီ                                              လို႔ေလ့ၾကာညိဳနိတိုင္း ဆုေတာင္းမိတၱာပို႔သနီစြာရာ။ ကိုအဆိုးေသွ်တစ္ေယာက္  ေဘးမသီရန္မခဆူးေျငာင့္ခလုတ္ မထိဘဲ နီထိုင္ေကာင္းပါစီလို ့ၾကာညိဳ ဆုေတာင္းပီးလိုက္ယင့္။ ၾကာညိဳေလ့ နီေကာင္းေရဝါ။

Continue reading

24Jan/16

(၅) နွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း

ေဒနိ ၂၀၁၄ ခု၊ ဧျပီလ (၁၀) ရက္၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိျဖစ္ေတ ေဒခန္းမၾကီးအခန္းအနားကို က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္တည္ေထာင္ခေရ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ငါရို႕ရကၡိဳင္တပ္မေတာ္၏ အေျခခံမူသေဘာထား ေတာ္လွန္ေရးခံယူခ်က္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တိကို ရဲေဘာ္၊ ရဲမယ္အေပါင္းအား ပိုမိုေလးနက္စြာခံယူတတ္လာဖို႔နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးခံယူခ်က္တိကို ပိုမိုျမင့္မားခိုင္မာလာေအာင္ ျမွင့္တင္ပီးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားဟိေရ။ အျခားတစ္ဘက္မွာ မိမိရို႕ရခိုင္လူထုကို ေတာ္လွန္ေရး အမ်ိဳးသားေရး နိုးၾကားဖို႔အတြက္ ၾကပ္မတ္နိဳးေဆာ္ပီးရာလည္း ေရာက္တယ္။

Continue reading

22Jan/16

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ “ဘတ္’’ တံဆိပ္၏အဓိပၸာယ္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ “ဘတ္’’ တံဆိပ္သည္ ရကိၡဳင့္ေအာင္လံေတာ္ေပၚတြင္ အၿခီခံထားသည္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ဘတ္တံဆိပ္သည္ အလ်ား( )စင္တီမီတာ၊ အနံ( )စင္တီမီတာဟိေသာ ဘဲဥပံုအဝိုင္းျဖစ္သည္။ အတြင္းဘက္ စက္ဝန္းသည္ အျပာေရာင္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ အီးခ်မ္းျခင္း၊ တည္ၾကည္လီးနက္ျခင္းဟူေသာ အဓိပၸာယ္ရျပီး ရကၡိဳင္ရိုးမေတာင္တန္းနန္႔ ရကၡိဳင္ပင္လယ္ျပင္႐ို႕ကို ကုိယ္စားျပဳသည္။ အနီေရာင္မွာ ရကိၡဳင္႐ို႕၏ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားမႈ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္မႈ႐ို႕ကို ေဖာ္ေဆာင္ နီသည္။

Continue reading