လြတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အမုန္းတရားမ်ားမ်ားလိုသည္

လြတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အမုန္းတရားမ်ားမ်ားလိုသည္။

အပိုင္း (၁)

ကမၻာႀကီးႏွစ္ျခမ္းကြဲ၍ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္အမုန္းတရား ,မည္သည့္ဖက္အျခမ္းတြင္ေနမည္နည္းဟု တစ္ေယာက္ေယာက္ကေမးလာခဲ့ေသာ္ က်ေနာ္အေနျဖင့္ “အမုန္းတရားမ်ားေသာအျခမ္း” ဖက္တြင္ေနမည္ဟုေျဖလိမ့္မည္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်ေနာ္သည္ရခိုင္တိုင္းျပည္ကို ေအဒီ ၁၇၈၄ မတိုင္ခင္အေနအထားသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္လိုလားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဒဲ့ေျပာရေသာ္ က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္တိုင္းျပည္ကို ျပန္လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ဟုေျပာ၍ရသည္။ ဘာမွမဆိုင္ပါလားဟု ေစာဒကတက္လိုသူမ်ားတက္ႏိုင္ေသာ္လည္း က်ေနာ့္တြင္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိပါသည္။

မိမိတိုင္းျပည္ကိုျပန္လိုခ်င္ေသာ္ မိမိတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ မတရားဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ၊ ႏွိပ္စက္ေန သူမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ခိုင္မာေသာအမုန္းတရားမ်ားျဖင့္မုန္းရန္လိုအပ္သည္ဟုယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္အျပင္ လြတ္ေျမာက္သြားၾကေသာလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ “အမုန္းတရားကိုအေျခခံ၍ ေပါက္ဖြားလာေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္” ကို အရင္းတည္၍ လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားကိုဆင္ႏႊဲသြားခဲ့ၾကသည္ကို ကမၻာ့သမိုင္း၊ ျမန္မာ့သမိုင္း၊ ရခိုင့္သမိုင္းတို႔တြင္ အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ရေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ အမုန္းတရားမ်ားလိုအပ္သည္ဟုအျပည့္အဝယံုၾကည္ၿပီး အမုန္းတရား မ်ားေသာအျခမ္းဖက္တြင္ေနမည္ဟုေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။က်ေနာ္တစ္ေယာက္တည္း ေလာဘႀကီး ၊မုန္းလံုးႀကီး၊ မိုက္လံုးႀကီး၍လိုခ်င္သည္ဟုထင္လွ်င္ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးကိုေမးၾကည့္ပါ။ မည္သို႔ေသာ အေျဖကိုေျဖၾကမည္ထင္ပါသနည္း။ အမ်ားစုမွာက်ေနာ့္ကဲ့သို႔အေျဖထြက္မည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။

အမုန္းၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည္ဆိုပါက က်ေနာ္တို႔လူမ်ိဳး”ပထမဆု”ရေလာက္မည္မဟုတ္ေပ။ က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ထက္ပိုမုန္းေသာလူမ်ိဳးမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္းက်ေနာ္တို႔မုန္းသကဲ့သို႔ အမုန္းတရားမ်ားတူညီေနၾကၿပီးတစ္ခ်ိဳ႕လူမ်ိဳးမ်ားဆိုလွ်င္အမုန္းတြင္နာက်ဥ္းမႈ၊စက္ဆုပ္ရြံရွာမႈ၊ဂလဲ့စားေခ်လိုမႈမ်ား ေရာေႏွာပါဝင္ေနၾကၿပီး ထိုသူတို႔၏အမုန္းမ်က္ရည္တစ္စက္က ကမၻာေျမကို မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ေနၾကလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ အမုန္းၿပိဳင္ပြဲအား December ဒီဇင္ဘာလတြင္က်င္းပမည္ဆိုပါက က်ေနာ္တို႔ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ပထမဆုရမည္ ကိုက်ေနာ္က်ိန္းေသေပါက္ေျပာရဲသည္။ ၎လတြင္ ရခိုင့္အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာႏွင့္အတူ ရခိုင္တိုင္းျပည္သည္နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္သူလက္ေအာက္သို႔က်ေရာက္ခဲ့ေသာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလေရာက္တိုင္း ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား(ရခိုင္သည္တိုင္းရင္းသားမဟုတ္)သည္ဝမ္းနည္းေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပၾကၿပီး အမုန္းတရားသက္တမ္းတိုးၾကေသာလလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “အမုန္းေၾကြးဒီဇင္ဘာ”စကားလံုးကို ဒီဇင္ဘာလေရာက္တိုင္း ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအမွတ္ရၾကသည္။

အျခားသူမ်ားကိုမေျပာလိုေသးပါ။ လက္ရွိ ULA/AA ႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးတြင္ ရန္သူကိုမုန္းေသာအမုန္းတရားမ်ားလံုေလာက္စြာရွိသည့္အျပင္ ပိုလွ်ံစြာရွိသည္ကိုေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။က်ေနာ္သည္အခြင့္ၾကံဳလွ်င္ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ထဲသို႔ေရာက္ရွိလာေသာသူမ်ားကို စစ္တမ္းတစ္ခုလုပ္ၾကည့္ဖူးသည္။ ၎စစ္တမ္းက ရန္သူကိုမမုန္းသူမရွိသေလာက္ကိုကိုေတြ႕ရသည္။

က်ေနာ္မအံ့ၾသပါ။ မွန္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါေသာ္ ရဲမယ္တစ္ေယာက္၏ ရန္သူကိုမုန္းေ သာအမုန္းကို က်ေနာ္မမွီသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အမုန္းတရားမ်ားျပည့္လွ်ံေနေသာမ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ဆို႔နင့္ဖြယ္သူ၏ အမုန္းတရားဇာတ္လမ္းကိုၾကားသိရေသာသူမ်ားအဖို႔ အမုန္းဆတိုးကိန္းျဖင့္ အမုန္းမ်ားပိုတိုးလာလိမ့္မည္ဟု က်ေနာ္ယံုၾကည္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ AA ေအေအတပ္မေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာသူမ်ားကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ မုန္းတတ္ေအာင္ေတာ့သင္ေပးသည္။

တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ စစ္ကိုမုန္း၍တိုက္မည္ဆိုပါက ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကိုကိုယ္ျပန္လိုခ်င္ေသာ က်ေနာ္တို႔လူမ်ိဳးမ်ားကားထိုသူမ်ားထက္ ပို၍တိုက္ၾကရေပလိမ့္မည္။ ပို၍တိုက္ျပရလိမ့္မည္။ ထို႔သို႔တိုက္ရန္ အမုန္းတရားမ်ားမ်ားလိုသည္။ထို႔ေၾကာင့္လြတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အမုန္းတရားမ်ားမ်ားလိုသည္ဟုေျပာရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္ရန္ —
ရခိုင္လူမ်ိဳး Dr.ညိဳထြန္းေအာင္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၇) ရက္၊ စေနေန႔။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *