Category Archives: ေၾကညာခ်က္

Advertisements, Statements and Speeches

24Dec/17

အာရကၡႏိုင္ငံေတာ္

“အာရကၡႏူိင္ငံေတာ္”

ေတာ္ဝင္ၿမီကုိ ေအာင္လံထူလုိ႔
ႏွလုံး…သြီးကတိသစၥာနန္႔ အဓိ႒ာန္
ငါ႐ို႕…ၿမီ၊ ငါ႐ို႕…ရီ
လုံျခံဳသာယာစီဖို႔ အဖ…ႏူိင္ငံကုိ
႐ိုးသားျမင့္ျမတ္ ရဲ…ရင့္ေမ
အမ်ဳိးေစာင့္တရားနန္႔ လုံ႔လခြန္အားဟိ…ေရ
ရကၡဳိင္…ၿမီ ငါ႐ို႕ျမတ္ႏူိးေရ
ရကၡဳိင္…အႏြယ္ ငါ႐ို႕ေစာင့္ေရွာက္ေမ
အာရကၡ႐ို႕ဖုိးဖီးၿမီကုိ အတူတူကာကြယ္ေမ….
ရကၡိဳင္ … ရကၡဳိင္ … ရကၡဳိင္ … ရကၡဳိင္…
အဖုိးတန္ေရ ငါ႐ို႕ၿမီကုိခ်စ္ေတ…
အမ်ဳိးဂုဏ္ကုိထြန္းေျပာင္စီရ…….ေမ။

Share
06Dec/17

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွ ျပည္သူလူထုသို႔ ယွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(ULA/AA)၏ လက္ဟိ ႏိူင္ငံရီး၊ စစ္ရီး အၿခီအနီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွ ျပည္သူလူထုသို႔ ယွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္

Share
12Nov/17

“ပလက္၀ေဒသရွိ ဌါေနလူထုအား အထူးေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုျခင္း”

“ပလက္၀ေဒသရွိ ဌါေနလူထုအား အထူးေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုျခင္း”

 

တပ္မေတာ္ အမည္ခံ ဗမာစစ္တပ္သည္ တပ္ရင္းတပ္မ အမ်ားအျပားကို ပလက္၀ေဒသသို ့ ေစလႊတ္တပ္ျဖန္ ့ကာ သာလြန္အင္အားျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ေနျပီး ကမၻာ့သက္တမ္းအရွည္ဆုံးျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ၾကီး ဆက္လက္ေလာင္ကြ်မ္းေနေအာင္ မီးေမႊးေပးေနသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန ့က ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီအဖြဲ ့၀င္ ၁၅ ႏိုင္ငံ၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကုုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီဥကၠဌဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ဗမာတပ္ႏွင့္အစိုးရကို ရခိုင္ျပည္တြင္ စစ္အင္အားအဆမတန္သုံးစြဲျပီး က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ ့ေသာင္းက်န္းေနျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္ ့သြားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဗမာအစိုးရအေနျဖင့္ လိုက္နာက်င့္သုံး မသုံး ရက္ေပါင္း ၃၀ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟု ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Continue reading

Share
08Nov/17

အသိေပးႏႈိးေဆာ္ျခင္း

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
စစ္႐ံုးခ်ဳပ္

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၅)ရက္

အသိေပးႏႈိးေဆာ္ျခင္း

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ပလက္ဝေဒသသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားနယ္ေျမမ်ားအား ထိုးစစ္အရိွန္ျမႇင့္လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နီးစပ္ရာ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကုလားတန္ျမစ္၊ ကလက္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ပီေခ်ာင္းတစ္ဝိုက္တြင္ ခရီးသြားလာျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ အကယ္၍ မျဖစ္မေနသြားရမည့္ အေျခအေနမ်ားရိွလာလွ်င္လည္း သတိႀကီးစြာထားၿပီး ဆင္ျခင္သြားလာၾကရန္ ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။ Continue reading

Share
20May/16

အသိပီးတင္ျပျခင္း

ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိ၊ လူမွဳေရးအဖြဲ ့အစည္းတိ၊ လူ ့အခြင့္အေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့တိ၊ ဥပေဒပညာသွ်င္အဖြဲ ့တိ၊ လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းတိနန္ ့ရခိုင္သူရခိုင္သား အားလုံးကို တင္ျပအသိပီးခ်င္ပါေရ။

Continue reading

Share
09Apr/16

ဥတၱမမ်ိဳးဆက္ ဘုရားသားေတာ္ ရကၡိတ

ဥတၱမမ်ိဳးဆက္ ဘုရားသားေတာ္ ရကၡိတ၏

ရခိုင္သားရို ့ႏိုးၾကားလားဖို ့ ရဲရဲေတာက္စကား

 

Share
08Apr/16

ရခိုင့္သူရဲေကာင္း ေမာင္ေအး၏အမွာစကား

ရခိုင့္သူရဲေကာင္း ကိုေမာင္ေအး၏မေၾကာက္တရား ရဲရဲေတာက္အမွာစကားကို နားေထာင္ပီးကတ္ပါ ရခိုင္သား ရခိုင္သမအေပါင္းရို ့

Share
30Jan/16

“ႏွစ္သစ္ခ်စ္ဦး” ရခိုင္ကိုယ္ပိုင္သံဇိုင္သၾကၤန္ေတးျခင္းေခြထြက္ပါဖို ့ဗ်ာယ္

“ႏွစ္သစ္ခ်စ္ဦး” လို ့နာေမပီးထားေရ ရခိုင္ကိုယ္ပိုင္သံဇိုင္သၾကၤန္ေတးျခင္းေခြ မတ္လတစ္ရက္နိန္ ့မွာ ထြက္လာဖို ့ဟိပါေရ။ ခ်စ္ဖြယ္ဦး၊ ေမာင္ေမာင္ (အာရကန္) ရို ့ကပင္တိုင္ဆိုထားျပီးေက ေစာေအာင္မြန္၊ ေစာႏွင္းႏြယ္နန္ ့ပန္းအိႏြယ္ရုိ ့ပါ၀င္ကူညီဆိုပီးထားပနာ ရလာေရ အျမတ္ေငြအားလုံးကို “ဗုဒၶေက်းဇူး” ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို

Continue reading

Share
24Jan/16

(၅) နွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း

ေဒနိ ၂၀၁၄ ခု၊ ဧျပီလ (၁၀) ရက္၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိျဖစ္ေတ ေဒခန္းမၾကီးအခန္းအနားကို က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္တည္ေထာင္ခေရ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ငါရို႕ရကၡိဳင္တပ္မေတာ္၏ အေျခခံမူသေဘာထား ေတာ္လွန္ေရးခံယူခ်က္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တိကို ရဲေဘာ္၊ ရဲမယ္အေပါင္းအား ပိုမိုေလးနက္စြာခံယူတတ္လာဖို႔နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးခံယူခ်က္တိကို ပိုမိုျမင့္မားခိုင္မာလာေအာင္ ျမွင့္တင္ပီးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားဟိေရ။ အျခားတစ္ဘက္မွာ မိမိရို႕ရခိုင္လူထုကို ေတာ္လွန္ေရး အမ်ိဳးသားေရး နိုးၾကားဖို႔အတြက္ ၾကပ္မတ္နိဳးေဆာ္ပီးရာလည္း ေရာက္တယ္။

Continue reading

Share
21Jan/16

(၆) ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း

၁၃၇၆ ခုနွစ္၊ ပထမ တာကူးလျပည့္ေက်ာ္ (၇) ရက္
၂၀၁၅ -ဧျပီလ၊ (၁၀) ရက္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို စတင္တည္ေထာင္လိုက္ေတ ဧျပီလ (၁၀) ရက္၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မြီးနိမွာ ရဲေဘာ္ရဲမယ္မ်ား ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာလန္းဆန္းစီေၾကာင္္း ဆုေတာင္းႏွဳတ္ဆက္အပ္ေတ။ တပ္မေတာ္တည္ေထာင္လာေရ ပထမနွစ္ပတ္လည္ တပ္မေတာ္နိကပင္စလို႔ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း တပ္မေတာ္အခမ္းအနား ပြဲျပင္တိကို က်င္းပခေရ။

Continue reading

Share