Category Archives: ရခိုင္ျပည္သတင္း

RakhaRazu ArakanNews

08Nov/17

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းနံေဘး႐ွိ “ႏႈန္းဘူး”ေက်း႐ြာအနီး ႏွင့္ “ငခ်က္-ေအာက္”အၾကားတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ျမန္မာ-အိႏၵိယ-ဘဂၤလာနယ္စပ္အနီး၊ရခိုင္ေဒသ ႏွင့္ပလက္ဝေဒသအတြင္း၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလဆန္းစမွစ၍ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေသာရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔၏တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယေန႔ည (၉)နာရီအခ်ိန္အထိတိုင္ေအာင္ ထိေတြ႕မႈ၊ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိသည္။ Continue reading

08Nov/17

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅/၆) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅/၆) ရက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွစ၍ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌တိုက္ပြဲမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားမွာယခုလရက္သတၲပတ္တစ္ပတ္အတြင္းဆက္လက္ျပင္းထန္လွ်က္႐ွိသည္။ Continue reading

08Nov/17

၂၀၁၇-ႏိုဝင္ဘာလ (၁/၂) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇-ႏိုဝင္ဘာလ (၁/၂) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္-အိႏၵိယနယ္စပ္အနီး၌ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ တပ္မဟာ (၃) ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ စကခ ( ၉) လက္ေအာက္ခံ-ေက်ာက္ေတာ္အေျခစိုက္တပ္ရင္း ( ၃၇၆) <သို႔မဟုတ္> ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္တပ္ရင္း(၃၇၈) တို႔ႏွင့္ထိေတြ႔ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲသည္ ရခိုင္-အိႏၵိယနယ္စပ္အနီး၊ ကုန္ျပင္ေက်းရြာ (Kung Byin) အေနာက္ဖက္(၂) ကီလိုမီတာ အကြာ အေဝး႐ွိ “ဆမန္းတလန္” (Sa Mang T Lang) ေတာင္တန္းေပၚ၌ ညေန (၄) နာရီ (၁၅) မိနစ္မွ (၆) နာရီခန္႔ အထိ (၁) နာရီ မိနစ္ (၄၅) မိနစ္ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ Continue reading

21Feb/17

ကမၻာၾကီးႏွစ္ျခမ္းမကြဲခင္ ရခိုင္ရို ့မ်ိဳးတုန္းစာရင္း၀င္လားႏိုင္ေရ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ယူအန္ဒီပီက စစ္တမ္းေကာက္သုေသသနျပဳထားျခင္းအရ ရခိုင္ျပည္လူဦးေရ ၃.၂ သန္းဟိျပီးေက ရခိုင္က ၆၀% ရာခိုင္ႏွဳန္း ၁.၉၂ သန္းရာဟိေရ။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ကြ်န္က်ိန္စာသင့္လို ့ ဦးေႏွာဏ္ယိုစီးမွဳျဖစ္လားစြာက ရန္ကုန္မွာ ၅ သိန္း ၀န္းက်င္ ထိုင္းမွာ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္နန္ ့ က်န္ေရ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိမွာ ၾကင္းနိန္ေရ ရခိုင္တိကိုေပါင္းလိုက္ေက ရွစ္သိန္းနီးပါးဟိေရ။ လူဦးေရ ၃.၂ သန္းဟိေရ တိုင္းျပည္မွာ လုပ္သားအင္အားက ၂ သန္းေလာက္ရာဟိေရ။ ေအခ်င့္ကို ၾကည့္ေက ရခိုင္လူ ့ေဘာင္၏ လုပ္သားအင္အား တ၀က္နီးပါးစြာ ဆုံးရွုံးလားချခင္းကို ေထာက္ျပနိန္ေရ။

Continue reading

19Feb/17

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ကထုတ္၀ီေရ သတင္းစာေစာင္ရပါဗ်ာယ္

ေတာ္လွန္ရီး၊ စစ္ရီး၊ ႏိုင္ငံရီးနန္ ့ပတ္သက္ေတ အေၾကာင္းအရာတိ၊ ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံးလြတ္ေျမာက္ရီးအတြက္ ရခိုင့္မ႑ိဳင္ျဖစ္ေတ ရကၡိတလမ္းစိုင္အေၾကာင္းအပါအ၀င္ ရခိုင့္အာဇာနီသူရဲေကာင္းၾကယ္နီရို ့အေၾကာင္းနန္ ့ စာပီအႏုပညာယိုင္ေက်းမွဳအေၾကာင္းတိကို ၀ီ၀ီဆာဆာ ရြီးသားေဖာ္ျပထားေရ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ လူထုစည္းရုံးရီးနန္ ့ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနကထုတ္၀ီေရ သတင္းစာေစာင္ကို  ဥေရာပႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင္သူရခိုင္သားရို ့ အခမဲ့ မွာယူလို ့ရပါဗ်ာယ္။ ဆက္သြယ္ရဖို ့လိပ္စာက

Continue reading

12Dec/16

တိုက္ပြဲသတင္း ႏွင့္ ဘဂၤလာ-ရခိုင္နယ္စပ္စစ္ေဘးေရွာင္သတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ဘဂၤလာ-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္ အနီးအနားတဝိုက္၌ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏တပ္မဟာ (၃) ၊စစ္ဗ်ဴ ဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံ၊ တပ္ရင္း (၃၁၄) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏တပ္ရင္း (အမည္စစ္ေဆးဆဲ)တို႔သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီမွ ေန႔လည္(၁) နာရီအတြင္း သံုးႀကိ္မ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Continue reading

26Jul/16

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္/ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေတမွတ္တမ္းသတင္းဓါတ္ပုံတိ

13Mar/16

ရခိုင္သားေခ်ရို ့ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ရီး ေကာ္မတီဖြဲ ့စည္း

ရခိုင္သားေခ်ရို ့ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ရီးေကာ္မတီ၊ရန္ကုန္(ယာယီ)ကို ေကာ္မတီဝင္ (၃၅) ဦးနန္ ့ေအာင္ျမင္စြာ စတင္ ဖဲြ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ရကၡရာစုက သတင္းရဟိပါေရ။ ရခိုင္ျပည္ထဲက ၿမိဳ႕နယ္တိမွာေလ့ ေကာ္မတီအဖြဲ ့တိကို ဖဲြ႔စည္းလားကတ္ဖို ့လို ့ သိရပါေရ။

Continue reading

08Feb/16

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နန္ ့ဗမာ (၀ါ) ျမန္မာစစ္တပ္ ထပ္လို ့တိုက္ပြဲျဖစ္

၂၀၁၆ ၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅) ရက္၊ ေသာၾကာနိန္ ့၊ နိန္ ့ခင္း(၂)နာရီေလာက္ အခ်ိန္ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္း တစ္ခုနန္ ့ ျမန္မာ (၀ါ) ဗမာစစ္တပ္၏တပ္ရင္း ၃၇၅ ရို ့ ေလးၿမိဳ႕ ျမစ္ေၾကာင္းအနီးတစ္နိန္ရာမွာ ထိတြိ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြား ခေရလို ့ သတင္းရပါေရ။ တစ္နာရီေလာက္ၾကာျမင့့္ခေရ ေဒထိတြိတိုက္ခိုက္မႈမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္က ဗိုလ္အဆင့္ အရာရွိတစ္ေယာက္အပါအ၀င္ ဆယ္ေယာက္ေလာက္က်လားျပီးေက ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဖက္က တခုေလ့ ထိခိုက္မႈမဟိေၾကာင္းကို ရခိုင္ျပည္ထဲက ရကၡရာစုသတင္းေထာက္၏သတင္းပီးပို ့ခ်က္အရ သိဟိရပါေရ။

Continue reading

22Jan/16

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ ့စည္းလိုက္ေတအေၾကာင္း

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေတ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(United League of Arakan-ULA)၏ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုက ကိုယ္စားလွယ္တိနန္ ့ ပထမအႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို လြတ္ေျမာက္နယ္ျမီတစ္နိန္ရာမွာ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္ကနိန္ ့ (၂၁)ရက္နိန္ ့ထိ ခုနစ္ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခကတ္ေၾကာင္း သတင္းရဟိပါေရ။

Continue reading