Category Archives: သတင္း

RakhaRazu News

24Dec/17

အာရကၡႏိုင္ငံေတာ္

“အာရကၡႏူိင္ငံေတာ္”

ေတာ္ဝင္ၿမီကုိ ေအာင္လံထူလုိ႔
ႏွလုံး…သြီးကတိသစၥာနန္႔ အဓိ႒ာန္
ငါ႐ို႕…ၿမီ၊ ငါ႐ို႕…ရီ
လုံျခံဳသာယာစီဖို႔ အဖ…ႏူိင္ငံကုိ
႐ိုးသားျမင့္ျမတ္ ရဲ…ရင့္ေမ
အမ်ဳိးေစာင့္တရားနန္႔ လုံ႔လခြန္အားဟိ…ေရ
ရကၡဳိင္…ၿမီ ငါ႐ို႕ျမတ္ႏူိးေရ
ရကၡဳိင္…အႏြယ္ ငါ႐ို႕ေစာင့္ေရွာက္ေမ
အာရကၡ႐ို႕ဖုိးဖီးၿမီကုိ အတူတူကာကြယ္ေမ….
ရကၡိဳင္ … ရကၡဳိင္ … ရကၡဳိင္ … ရကၡဳိင္…
အဖုိးတန္ေရ ငါ႐ို႕ၿမီကုိခ်စ္ေတ…
အမ်ဳိးဂုဏ္ကုိထြန္းေျပာင္စီရ…….ေမ။

Share
09Dec/17

ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္) က်ဴးလြန္ထားသည့္ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳမ်ားအေရး ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန ့ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီေဆြးေႏြးမည္

ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္) က်ဴးလြန္ထားသည့္ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳမ်ားအေရး ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန ့ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီေဆြးေႏြးမည္

 

ဗမာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ျပီး ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ဗမာေတြ လိမ္လည္ရယူသြားခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တခုလုံးကိုဆန္ ့က်င္သည့္ျပစ္မွဳမ်ားကို က်ဴးလြန္ျပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေဒသတြင္းလုံျခဳံေရးအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပါ ျခိမ္းေျခာက္လာေနခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အမည္ခံ ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ ၏အၾကမ္းဖက္မွဳျပႆနာမ်ားကို ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီက အေရးယူသြားႏိုင္ရန္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန ့ တြင္ ထပ္မံ၍ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု သိရွိရသည္။   Continue reading

Share
04Dec/17

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္ၾကံခံရဖြယ္ရွိ

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္ၾကံခံရဖြယ္ရွိ

ျမင့္တက္လာေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားႏွင့္ R2P အရ အေရးယူအျပစ္ေပးခံလာရႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအၾကံေပးမ်ား၏တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သလုိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးလည္း ျဖစ္သည့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ႏွင့္ Rome Statute မ်ားကို လက္မွတ္ထိုးအတည္ျပဳေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ Continue reading

Share
12Nov/17

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၀/၁၁/၁၂) ရက္ေန႔ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ရခိုင္ေဒသ ၊ရခိုင္နယ္စပ္ ႏွင့္ ပလက္ဝေဒသအတြင္း၌ ႏိုဝင္ဘာဆန္းစမွစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယေန႔အထိ တိုက္ပြဲအရွိန္အဟုန္ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ဆက္လက္ျပင္းထန္လွ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းနံေဘး႐ွိ “ႏႈန္းဘူး”ေက်းရြာ ႏွင့္“င/ခ်က္ေအာက္” အၾကားတြင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ Continue reading

Share
08Nov/17

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းနံေဘး႐ွိ “ႏႈန္းဘူး”ေက်း႐ြာအနီး ႏွင့္ “ငခ်က္-ေအာက္”အၾကားတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ျမန္မာ-အိႏၵိယ-ဘဂၤလာနယ္စပ္အနီး၊ရခိုင္ေဒသ ႏွင့္ပလက္ဝေဒသအတြင္း၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလဆန္းစမွစ၍ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေသာရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔၏တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယေန႔ည (၉)နာရီအခ်ိန္အထိတိုင္ေအာင္ ထိေတြ႕မႈ၊ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိသည္။ Continue reading

Share
08Nov/17

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅/၆) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅/၆) ရက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွစ၍ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌တိုက္ပြဲမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားမွာယခုလရက္သတၲပတ္တစ္ပတ္အတြင္းဆက္လက္ျပင္းထန္လွ်က္႐ွိသည္။ Continue reading

Share
08Nov/17

၂၀၁၇-ႏိုဝင္ဘာလ (၁/၂) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇-ႏိုဝင္ဘာလ (၁/၂) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္-အိႏၵိယနယ္စပ္အနီး၌ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ တပ္မဟာ (၃) ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ စကခ ( ၉) လက္ေအာက္ခံ-ေက်ာက္ေတာ္အေျခစိုက္တပ္ရင္း ( ၃၇၆) <သို႔မဟုတ္> ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္တပ္ရင္း(၃၇၈) တို႔ႏွင့္ထိေတြ႔ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲသည္ ရခိုင္-အိႏၵိယနယ္စပ္အနီး၊ ကုန္ျပင္ေက်းရြာ (Kung Byin) အေနာက္ဖက္(၂) ကီလိုမီတာ အကြာ အေဝး႐ွိ “ဆမန္းတလန္” (Sa Mang T Lang) ေတာင္တန္းေပၚ၌ ညေန (၄) နာရီ (၁၅) မိနစ္မွ (၆) နာရီခန္႔ အထိ (၁) နာရီ မိနစ္ (၄၅) မိနစ္ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ Continue reading

Share
04Mar/17

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီတို ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျငင္းပယ္ျခင္း

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီက ဘာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား လိုလားတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီနဲ ့ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားရတာလဲ။

ကခ်င္ကိုက်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္၊ ၀ ကို လူရာမသြင္း၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးရဲ ့ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲကို အသိအမွတ္မျပဳတဲ့ ဗမာအုပ္စုရဲ ့ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားက တန္းတူညီမွ်ျပီး စစ္မွန္တဲ့ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။

Continue reading

Share
21Feb/17

ကမၻာၾကီးႏွစ္ျခမ္းမကြဲခင္ ရခိုင္ရို ့မ်ိဳးတုန္းစာရင္း၀င္လားႏိုင္ေရ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ယူအန္ဒီပီက စစ္တမ္းေကာက္သုေသသနျပဳထားျခင္းအရ ရခိုင္ျပည္လူဦးေရ ၃.၂ သန္းဟိျပီးေက ရခိုင္က ၆၀% ရာခိုင္ႏွဳန္း ၁.၉၂ သန္းရာဟိေရ။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ကြ်န္က်ိန္စာသင့္လို ့ ဦးေႏွာဏ္ယိုစီးမွဳျဖစ္လားစြာက ရန္ကုန္မွာ ၅ သိန္း ၀န္းက်င္ ထိုင္းမွာ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္နန္ ့ က်န္ေရ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိမွာ ၾကင္းနိန္ေရ ရခိုင္တိကိုေပါင္းလိုက္ေက ရွစ္သိန္းနီးပါးဟိေရ။ လူဦးေရ ၃.၂ သန္းဟိေရ တိုင္းျပည္မွာ လုပ္သားအင္အားက ၂ သန္းေလာက္ရာဟိေရ။ ေအခ်င့္ကို ၾကည့္ေက ရခိုင္လူ ့ေဘာင္၏ လုပ္သားအင္အား တ၀က္နီးပါးစြာ ဆုံးရွုံးလားချခင္းကို ေထာက္ျပနိန္ေရ။

Continue reading

Share
19Feb/17

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ကထုတ္၀ီေရ သတင္းစာေစာင္ရပါဗ်ာယ္

ေတာ္လွန္ရီး၊ စစ္ရီး၊ ႏိုင္ငံရီးနန္ ့ပတ္သက္ေတ အေၾကာင္းအရာတိ၊ ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံးလြတ္ေျမာက္ရီးအတြက္ ရခိုင့္မ႑ိဳင္ျဖစ္ေတ ရကၡိတလမ္းစိုင္အေၾကာင္းအပါအ၀င္ ရခိုင့္အာဇာနီသူရဲေကာင္းၾကယ္နီရို ့အေၾကာင္းနန္ ့ စာပီအႏုပညာယိုင္ေက်းမွဳအေၾကာင္းတိကို ၀ီ၀ီဆာဆာ ရြီးသားေဖာ္ျပထားေရ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ လူထုစည္းရုံးရီးနန္ ့ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနကထုတ္၀ီေရ သတင္းစာေစာင္ကို  ဥေရာပႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင္သူရခိုင္သားရို ့ အခမဲ့ မွာယူလို ့ရပါဗ်ာယ္။ ဆက္သြယ္ရဖို ့လိပ္စာက

Continue reading

Share