Category Archives: သတင္း

RakhaRazu News

12Nov/17

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၀/၁၁/၁၂) ရက္ေန႔ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ရခိုင္ေဒသ ၊ရခိုင္နယ္စပ္ ႏွင့္ ပလက္ဝေဒသအတြင္း၌ ႏိုဝင္ဘာဆန္းစမွစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယေန႔အထိ တိုက္ပြဲအရွိန္အဟုန္ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ဆက္လက္ျပင္းထန္လွ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းနံေဘး႐ွိ “ႏႈန္းဘူး”ေက်းရြာ ႏွင့္“င/ခ်က္ေအာက္” အၾကားတြင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ Continue reading

Share
08Nov/17

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းနံေဘး႐ွိ “ႏႈန္းဘူး”ေက်း႐ြာအနီး ႏွင့္ “ငခ်က္-ေအာက္”အၾကားတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ျမန္မာ-အိႏၵိယ-ဘဂၤလာနယ္စပ္အနီး၊ရခိုင္ေဒသ ႏွင့္ပလက္ဝေဒသအတြင္း၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလဆန္းစမွစ၍ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေသာရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔၏တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယေန႔ည (၉)နာရီအခ်ိန္အထိတိုင္ေအာင္ ထိေတြ႕မႈ၊ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိသည္။ Continue reading

Share
08Nov/17

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅/၆) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅/၆) ရက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွစ၍ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌တိုက္ပြဲမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားမွာယခုလရက္သတၲပတ္တစ္ပတ္အတြင္းဆက္လက္ျပင္းထန္လွ်က္႐ွိသည္။ Continue reading

Share
08Nov/17

၂၀၁၇-ႏိုဝင္ဘာလ (၁/၂) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇-ႏိုဝင္ဘာလ (၁/၂) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္-အိႏၵိယနယ္စပ္အနီး၌ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ တပ္မဟာ (၃) ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ စကခ ( ၉) လက္ေအာက္ခံ-ေက်ာက္ေတာ္အေျခစိုက္တပ္ရင္း ( ၃၇၆) <သို႔မဟုတ္> ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္တပ္ရင္း(၃၇၈) တို႔ႏွင့္ထိေတြ႔ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲသည္ ရခိုင္-အိႏၵိယနယ္စပ္အနီး၊ ကုန္ျပင္ေက်းရြာ (Kung Byin) အေနာက္ဖက္(၂) ကီလိုမီတာ အကြာ အေဝး႐ွိ “ဆမန္းတလန္” (Sa Mang T Lang) ေတာင္တန္းေပၚ၌ ညေန (၄) နာရီ (၁၅) မိနစ္မွ (၆) နာရီခန္႔ အထိ (၁) နာရီ မိနစ္ (၄၅) မိနစ္ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ Continue reading

Share
04Mar/17

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီတို ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျငင္းပယ္ျခင္း

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီက ဘာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား လိုလားတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီနဲ ့ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားရတာလဲ။

ကခ်င္ကိုက်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္၊ ၀ ကို လူရာမသြင္း၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးရဲ ့ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲကို အသိအမွတ္မျပဳတဲ့ ဗမာအုပ္စုရဲ ့ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားက တန္းတူညီမွ်ျပီး စစ္မွန္တဲ့ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။

Continue reading

Share
21Feb/17

ကမၻာၾကီးႏွစ္ျခမ္းမကြဲခင္ ရခိုင္ရို ့မ်ိဳးတုန္းစာရင္း၀င္လားႏိုင္ေရ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ယူအန္ဒီပီက စစ္တမ္းေကာက္သုေသသနျပဳထားျခင္းအရ ရခိုင္ျပည္လူဦးေရ ၃.၂ သန္းဟိျပီးေက ရခိုင္က ၆၀% ရာခိုင္ႏွဳန္း ၁.၉၂ သန္းရာဟိေရ။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ကြ်န္က်ိန္စာသင့္လို ့ ဦးေႏွာဏ္ယိုစီးမွဳျဖစ္လားစြာက ရန္ကုန္မွာ ၅ သိန္း ၀န္းက်င္ ထိုင္းမွာ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္နန္ ့ က်န္ေရ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိမွာ ၾကင္းနိန္ေရ ရခိုင္တိကိုေပါင္းလိုက္ေက ရွစ္သိန္းနီးပါးဟိေရ။ လူဦးေရ ၃.၂ သန္းဟိေရ တိုင္းျပည္မွာ လုပ္သားအင္အားက ၂ သန္းေလာက္ရာဟိေရ။ ေအခ်င့္ကို ၾကည့္ေက ရခိုင္လူ ့ေဘာင္၏ လုပ္သားအင္အား တ၀က္နီးပါးစြာ ဆုံးရွုံးလားချခင္းကို ေထာက္ျပနိန္ေရ။

Continue reading

Share
19Feb/17

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ကထုတ္၀ီေရ သတင္းစာေစာင္ရပါဗ်ာယ္

ေတာ္လွန္ရီး၊ စစ္ရီး၊ ႏိုင္ငံရီးနန္ ့ပတ္သက္ေတ အေၾကာင္းအရာတိ၊ ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံးလြတ္ေျမာက္ရီးအတြက္ ရခိုင့္မ႑ိဳင္ျဖစ္ေတ ရကၡိတလမ္းစိုင္အေၾကာင္းအပါအ၀င္ ရခိုင့္အာဇာနီသူရဲေကာင္းၾကယ္နီရို ့အေၾကာင္းနန္ ့ စာပီအႏုပညာယိုင္ေက်းမွဳအေၾကာင္းတိကို ၀ီ၀ီဆာဆာ ရြီးသားေဖာ္ျပထားေရ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ လူထုစည္းရုံးရီးနန္ ့ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနကထုတ္၀ီေရ သတင္းစာေစာင္ကို  ဥေရာပႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင္သူရခိုင္သားရို ့ အခမဲ့ မွာယူလို ့ရပါဗ်ာယ္။ ဆက္သြယ္ရဖို ့လိပ္စာက

Continue reading

Share
12Dec/16

တိုက္ပြဲသတင္း ႏွင့္ ဘဂၤလာ-ရခိုင္နယ္စပ္စစ္ေဘးေရွာင္သတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ဘဂၤလာ-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္ အနီးအနားတဝိုက္၌ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏တပ္မဟာ (၃) ၊စစ္ဗ်ဴ ဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံ၊ တပ္ရင္း (၃၁၄) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏တပ္ရင္း (အမည္စစ္ေဆးဆဲ)တို႔သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီမွ ေန႔လည္(၁) နာရီအတြင္း သံုးႀကိ္မ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Continue reading

Share
26Jul/16

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္/ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေတမွတ္တမ္းသတင္းဓါတ္ပုံတိ

Share
18Apr/16

“တိုက္ပြဲသတင္း”

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္၊ အမွတ္(၂)စစ္ေဒသ ၊လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ(၅)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း (အမည္စိစစ္ဆဲ) တို႔သည္ နံနက္ပိုင္း၌ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ “ေလာရမ”ေတာင္တန္းအနီးတြင္တစ္ႀကိမ္၊ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အၾကား၊ “နတ္သရဲ႐ြာ”အနီး၌ေန႔လည္ (၁၂)နာရီ (၄၀) ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏စစ္ေတြ ၊ အေျခစိုက္၊ခလရ(၂၃၂) တပ္ရင္းႏွင့္တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္းႏွစ္ႀကိမ္၊ေနရာႏွစ္ ေနရာတို႔၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Continue reading

Share