Category Archives: အိန္တာဗ်ဴး

RakhaRazu interviews

13Apr/19

နဖူးေဖာက္ျခင္းအႏုပညာနန္ ့ရခိုင္စစ္သမီးရို ့ပါ၀ါ

ကမၻာ့ေတာ္လွန္ရီး၏ဖခင္လို ့တင္စားေခၚေ၀ၚကတ္ေတ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ရီးကို ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ခကတ္စြာေရ အေခ်ထိန္းႏို ့တိုက္ထမင္းခ်က္ရဖို ့လို ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ ခြဲျခားဆက္ဆံအႏွိမ္ခံထားရေရ အမ်ိဳးသမီးတိပင္ ျဖစ္ပါေရ။

Continue reading
22Jul/17

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲက အမ်ိဳးသမီးရို ့အခန္းက႑နန္ ့ပတ္သက္လို ့ ရခိုင္သမတစ္ေယာက္အျမင္

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲက အမ်ိဳးသမီးရို ့အခန္းက႑နန္ ့ပတ္သက္လို ့ ရခိုင္သမတစ္ေယာက္အျမင္

ရခိုင္သမီးပ်ိဳ ေက်ာ့ၾကာညိဳနန္ ့ အိန္တာဗ်ဴးျခင္း

“သာလီစြပါ မေက်ာ့ၾကာညိဳ”

အဂုပိုင္ ရကၡရာစုကို အိန္တာဗ်ဴးခြင့္ပီးလို ့ေက်းဇူးတင္ဟိေၾကာင္း အယင္ဆုံး ေျပာခ်င္ပါေရ။
 ေအနိန္ ့ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ၾကည့္ခ်င္ေရ အေၾကာင္းအရာကို မိတ္ဆက္ပီးရဖို ့ဆိုေက “ဇာလူ ့အဖြဲ ့ အစည္းမွာပင္ျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရက တ၀က္ နန္ ့တ၀က္ေက်ာ္ထက္မ်ားနိန္ကတ္စြာကို ကုလသမဂၢစာရင္းမွတ္တမ္းတိအရ သိရေရခါ ေဒအမ်ိဳးသမီးတိ၏ဥာဏ္စြမ္း ဥာဏ္စ၊ ဖန္တီးႏိုင္ စြမ္း၊ ေဂါင္းေဆာင္မွဳအရည္အခ်င္း၊ မိတၱာတရား၊ နားလည္ႏိုင္မွဳတိကို အသိအမွတ္မျပဳပဲ ပစ္ပယ္ လ်စ္ လ်ဴရွုထားလိုက္ေက လူ ့အဖြဲ ့အစည္း၏တ၀က္ကို အသီသတ္ပစ္လိုက္ပိုင္” ျဖစ္နိန္ပါဖို ့။  Continue reading 
09Jul/17

ျငိမ္းခ်မ္းရီးနန္ ့ရခိုင့္လႊတ္ေတာ္အမတ္ရို ့အခန္းက႑

ျငိမ္းခ်မ္းရီးနန္ ့ရခိုင့္လႊတ္ေတာ္အမတ္ရို ့အခန္းက႑
====================================


လြန္ခေရ ဇြန္လ ၂၉ ရက္နိက ႏိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ပြါးနိန္ေရ ျပည္တြင္းစစ္နန္ ့ လက္နက္ကိုင္ႏိုင္ငံရီးပဋိပကၡတိကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာနိန္ေရ အဖြဲ ့တစ္ဖြဲ ့ျဖစ္ေတ ဘယ္လဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္အျခီစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ အက်ပ္အတည္း အုပ္စု (International Crisis Group) က ျမန္မာႏိုင္ငံက ျငိမ္းခ်မ္းရီးအတြက္ အလြန္အေရးပါလြန္းေရလူထုကို တည္ေဆာက္ျခင္း (Building Critical Mass for Peace in Myanmar) လို ့နာေမပီးထားေရ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္၀ီလိုက္ပါေရ။ ေဒအစီရင္ခံစာမွာ သူရို ့ေထာက္ျပထားစြာက စစ္မွန္ေရ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရီးကို မူအရလက္ခံထားကတ္ေကေလ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းရီးျဖစ္လာဖို ့က အဂုလုပ္ေဆာင္နိန္ကတ္ေတ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳထက္ ႏွစ္ဆပိုလို ့ လုပ္လားကတ္ရဖို ့လို ့ေျပာပနာ ေဒပိုင္အရွိန္ျမွင့္မလုပ္ကတ္ေကေတာ့ ေဒ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ က်င္းပလာဖို ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းရီးညီလာခံေတာင္ က်င္းပလာႏိုင္ဖို ့မဟုတ္လို ့ သတိပီးထားပါေရ။ 
 Continue reading 
03Jul/17

ျငိမ္းခ်မ္းရီးနန္ ့ရခိုင္ရဟန္းရို ့အခန္းက႑

ျငိမ္းခ်မ္းရီးနန္ ့ရခိုင္ရဟန္းရို ့အခန္းက႑

အာဏာလက္မဲ့ ျပည္ကပဲ့ပနာ စီးပြါးရီးပ်က္ကိန္းဆိုဒ္ျပီးေက လူ ့အဖြဲ ့အစည္း၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေတ ႏိုင္ငံရီး ကေလ့ ယိုယြင္းပ်က္သုဥ္းနိန္ရေရခါ အယင္ကရႊီထီးေဆာင္းခေကေလ့ အဂုခါ ထီးေပ်ာက္နန္းေပ်ာက္ ေပါက္ဖက္ေတာင္ မေဆာင္းႏိုင္ေရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဆင္းရဲဆုံး ရခိုင္ျပည္ကလူထုစြာ ျငိမ္းခ်မ္းရီးမြတ္ လြတ္လပ္ျခင္းငတ္ နိန္ကတ္ပါေရ။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္အျပည့္နန္ ့ျငိမ္းခ်မ္းရီး၊ လြတ္လပ္ျခင္းအျပည့္နန္ ့ျငိမ္းခ်မ္းရီး၊ လူ ့ ဂုဏ္သိကၡာနန္ ့ျငိမ္းခ်မ္းရီး၊ လူသား တန္ဖိုးနန္ ့ျငိမ္းခ်မ္းရီး၊ ရခိုင့္အာဏာ ရခိုင္လူထုဘားက ဆင္းသက္ပနာ ရခိုင္ျပည္ကို ရခိုင္ကအုပ္ခ်ဴပ္ေတ ရခိုင္ဆႏၵနန္ ့ ျငိမ္းခ်မ္းရီး၊ ရခိုင္လူထုက ရြီးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျပီးေက ရခိုင္လူထုအသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို အာမခံခ်က္ပီး တာ၀န္ခံ တာ၀န္ယူေရ ရခိုင့္ျပည္သူ ့အစိုးရနန္ ့ျငိမ္းခ်မ္းရီး…. ေဒပိုင္ ျငိမ္းခ်မ္းရီးမ်ိဳးကို ရခိုင္ရို ့ အသည္းအသန္လိုအပ္နိန္ ပါေရ။ ေယေကေလ့ ျငိမ္းခ်မ္းရီးဆိုစြာ လူထုအက်ိဳးျပဳပစၥည္းျဖစ္နိန္ေရခါ ေအခ်င့္ကို လူတိအားလုံးအက်ိဳးခံစားလာႏိုင္ကတ္ဖို ့ လူ ့ေဘာင္ထဲက လူတန္းစားအလႊာအားလုံး လက္တြဲေဖာ္ေဆာင္ကတ္ရပါေရ။ Continue reading

30Jun/17

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲက အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းရို ့အခန္းက႑နန္ ့ပတ္သက္လို ့ ရခိုင္လူငယ္ေဂါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏အျမင္

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲက အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းရို ့အခန္းက႑နန္ ့ပတ္သက္လို ့ ရခိုင္လူငယ္ေဂါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏အျမင္

ရခိုင္လူငယ္ေဂါင္းေဆာင္ ကိုမ်ိဳးဆန္းေအာင္နန္ ့ အိန္တာဗ်ဴးျခင္း

“သာလီစြပါ ကိုမ်ိဳးဆန္းေအာင္”

အဂုပိုင္ ရကၡရာစုကို အိန္တာဗ်ဴးခြင့္ပီးလို ့ ေက်းဇူးတင္ဟိေၾကာင္း အယင္ဆုံး ေျပာခ်င္ပါေရ။ ေအနိန္ ့ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ၾကည့္ခ်င္ေရ အေၾကာင္းအရာကို မိတ္ဆက္ပီးရဖို ့ဆိုေက “လူ ့အဖြဲ ့ အစည္းတစ္ရပ္ တိုးတက္စည္ပင္လာဖို ့ အရပ္ဖက္ လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းတိ၏အခန္းက႑စြာ အေရးၾကီးလြန္းေၾကာင္း ကုုလသမဂၢပိုင္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရပိုင္း ဆိုင္ရာ အဖြဲ ့ အစည္းတိ၊ ႏိုင္ငံတကာက ႏိုင္ငံရီးေဂါင္းေဆာင္တိနန္ ့တတ္သိပညာသွ်င္တိက တညီတညြတ္တည္း လက္ခံထား ကတ္ ပါေရ။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းမွဳကို ခိုင္ခန္ ့စီစြာကေလ့ အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ ့ အစည္းတိအားေကာင္းမွဳနန္ ့ဆက္စပ္နိန္ေရ ခါ လက္ဟိ CSOs နန္ ့ Youth Group တိ ျငိမ္းခ်မ္း ရီးျဖစ္စဥ္မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၀င္ပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရဟိေရးက အေရးၾကီးလာပါေရ။ ေနာင္တ ခ်ိန္မွာ လူ ့အဖြဲ ့အစည္း၏အနာဂတ္အေကာင္း အက်ိဳးကို ဆုံးျဖတ္လာကတ္ဖို ့ မ်ိဳးဆက္ သစ္ရို ့ကို ဂနိကာလကပင္ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ပေရာဂ်တ္ၾကီးမွာ မ႑ိဳင္ၾကီး တခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းလားျခင္းက အားလုံးကို အက်ိဳးဟိစီဖို ့လုပ္ေဆာက္ခ်က္လို   ့ေျပာရပါဖို ့။ Continue reading

29Mar/16

ရခိုင္သားေခ်ရို ့ဘုံအိမ္မက္ကို တူးဆြၾကည့္ျခင္း

ရခိုင္လူငယ္ေဂါင္းေဆာင္ ကိုမ်ိဳးဆန္းေအာင္နန္ ့အိန္တာဗ်ဴးျခင္း

 

သမိုင္းဇာတ္စင္ထက္မွာ ဇာအခန္းက ၀င္ပါကျပခလဲဆိုစြာေရ လူတစ္ေယာက္၏တန္ဖိုးကို တိုင္းတာသတ္မွတ္ျပဌါန္း ပီးျခင္းပင္ျဖစ္ေတ။ လူ ့အဖြဲ ့အစည္း၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ပီးႏိုင္ဖို ့ လူငယ္ရို ့အခန္းက႑က မဟိမျဖစ္ လိုအပ္ပါေရ။ Continue reading

01Feb/16

အဆိုေတာ္ခ်စ္ဖြယ္ဦးနန္ ့အိန္တာဗ်ဴးျခင္း

သာလီစြ မိုးထဖက္ေခ်ပါ ကိုခ်စ္ဖြယ္ဦး

လာဖို ့ မတ္လ (၁) ရက္နိန္ ့မွာ ကိုခ်စ္ဖြယ္ဦးရို ့ဆိုထားကတ္ေတ “ႏွစ္သစ္ခ်စ္ဦး” လို ့နာေမပီးထားေရ ရခိုင္ကိုယ္ပိုင္သံဇိုင္သၾကၤန္ေတးျခင္းေခြထြက္လာဖို ့လို ့သိရပါေရ။ အဂုပိုင္ ရခိုင္ကိုယ္ပိုင္သံဇိုင္ေတးျခင္းေခ်တိ ဆိုျဖစ္ကတ္ေတအေၾကာင္းကို ရကၡရာစု စာဖတ္ပရိတ္သတ္နန္ ့ ရခိုင္ေတးျခင္းကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားနားေထာင္အားပီး ကတ္ေတ ပရိတ္သတ္ရို ့ကို တင္ျပပီးလားႏိုင္ဖို ့ ကိုခ်စ္ဖြယ္ဦးကို အိန္တာဗ်ဴးခ်င္ပါေရ။

Continue reading

20Jan/16

စာရီးဆရာမ ခင္ျငိမ္းခ်မ္းနန္ ့အိန္တာဗ်ဴးျခင္း

တက္သစ္စရခိုင္ကဗ်ာဆရာမ၊ စာရီးဆရာမ “ခင္ျငိမ္းခ်မ္း” ေရ မၾကာေရကာလမွာ                                   “အလြမ္းေဒမာဆုံးပ်ာယ္လားနန္ ့ အေနာက္သို ့ရင္လွိဳင္းခတ္သံတိ” လို ့ နာေမတပ္ထားေရ ၀ထုရွည္တိ စုစည္းမွဳ စာအုပ္သစ္ကို ထုတ္၀ီျဖန္ ့ခ်ီလားဖို ့ စီစိုဥ္နိန္ပါေရ။ ေအစာအုပ္နန္ ့ပတ္သက္ျပီးေက ဖန္တီးရီးဖြဲ႕ သူ၏ အျမင္ ဒစာအုပ္ျဖစ္လာစီေရေနာက္ခံဇာတ္ေၾကာင္းနန္ ့ ဂနိကာလပြင့္လင္းပါလတ္ေတ ၀န္းက်င္သစ္မွာ ရခိုင္စာပီစီးေၾကာင္း လားရာတိကိုအဂုပိုင္ တြိဆုံမိန္းျမန္းအိန္တာဗ်ဴးထားပါေရ။

Continue reading