“ပလက္၀ေဒသရွိ ဌါေနလူထုအား အထူးေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုျခင္း”

“ပလက္၀ေဒသရွိ ဌါေနလူထုအား အထူးေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုျခင္း”

 

တပ္မေတာ္ အမည္ခံ ဗမာစစ္တပ္သည္ တပ္ရင္းတပ္မ အမ်ားအျပားကို ပလက္၀ေဒသသို ့ ေစလႊတ္တပ္ျဖန္ ့ကာ သာလြန္အင္အားျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ေနျပီး ကမၻာ့သက္တမ္းအရွည္ဆုံးျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ၾကီး ဆက္လက္ေလာင္ကြ်မ္းေနေအာင္ မီးေမႊးေပးေနသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန ့က ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီအဖြဲ ့၀င္ ၁၅ ႏိုင္ငံ၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကုုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီဥကၠဌဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ဗမာတပ္ႏွင့္အစိုးရကို ရခိုင္ျပည္တြင္ စစ္အင္အားအဆမတန္သုံးစြဲျပီး က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ ့ေသာင္းက်န္းေနျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္ ့သြားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဗမာအစိုးရအေနျဖင့္ လိုက္နာက်င့္သုံး မသုံး ရက္ေပါင္း ၃၀ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟု ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳ လစ္လွ်ဴရွူျပီး စစ္ရာဇ၀တ္မွဳ၊ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မွဳ၊ ဗမာလူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္၀ါဒျဖင့္ ဗမာမဟုတ္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ားကို အႏိုင္က်င့္သတ္ျဖတ္ေနမွဳ၊ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳ၊ အတင္းအဓမၼေပၚတာဆြဲမွဳ၊ ေဒသခံလူထုကို ဓါးျပတိုက္မွဳမ်ားကို တပ္မေတာ္ အမည္ခံ ဗမာစစ္တပ္က ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အစိုးရေပၚလဆီခ်မွတ္ျပီး က်ဴးလြန္ေနၾကသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ရရွိထားပါသည္။ ဥပမာ- ႏွဳံးဘူးရြာထဲသို ့ ညၾကီးအခ်ိန္မေတာ္၀င္ေရာက္ျပီး တစ္ရြာလုံးကို ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ ဌါေနလူထုပိုင္ဆိုင္သည့္ ကြ်ဲႏြားရိကၡာမ်ားကို လုယူစားေသာက္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကို လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ အသုံးခ်ျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားကို လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ လွမ္းပစ္ျခင္း စသည့္ တပ္မေတာ္ အမည္ခံ ဗမာတပ္က လူမဆန္ဆုံးလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနပါသည္။

ဗမာအစိုးရေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ေဇာ္ေဌး ကလည္း လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မွဳမ်ားကို အရွိန္ျမွင့္ျပီး ဌါေနလူထုကို ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္သြားမည္ဟု တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။ ရခိုင္တြင္ ဗမာစစ္တိုင္းမွဴးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ဓါးျပတိုက္ လူသတ္ ပစၥည္းမ်ားခိုးယူကာ ရခိုင္လူထုကို ဂုတ္ေသြးစုပ္ငတ္ေအာင္လုပ္ခဲ့သည့္ ဗမာစစ္သားေဟာင္း ေသာင္းေအးကလည္း ရခိုင္ေဒသကို ဖ်က္ဆီးသြားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့ တပ္မေတာ္အား အၾကံေပးတိုက္တြန္းထားတာကို ေတြ ့လာရသည္။

ယခုလို ဗမာတပ္ႏွင့္အစိုးရက လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမွဳ၊ ဗမာအစြန္းေရာက္ဖက္ဆစ္၀ါဒ၊ ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ စနစ္တို ့ျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ေသာင္းက်န္းလာေနမွဳမ်ားကို ေခါင္းငုံ ့မခံပဲ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္သြားၾကဖို ့ ဌါေနလူထုအား အထူးေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုလိုက္သလို ဗမာတပ္၏လူ ့ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ထုတ္ေဖာ္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္   ့ေ၀ေပး သြားၾကဖို ့ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ လူမွဳကြန္ယွက္တခုျဖစ္သည့္ Twitter မွတဆင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အၾကီးအကဲမ်ား၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ ့ခြဲမ်ား၊ လူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာစစ္ရာဇ၀တ္ခုံရုံး စသည္မ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

ပလက္၀ေဒသတြင္း ဗမာစစ္တပ္၏စစ္ရာဇ၀တ္မွဳက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကို ရကၡရာစု ရခိုင္လူထုမီဒီယာ ထံသို ့လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာမ်ားအတိုင္း အခ်ိန္မေရြး သတင္းေပးပို ့ႏိုင္ပါသည္။

 

ေလးစားျခင္းမ်ားစြာျဖင့္

ရကၡရာစု

ရခိုင္လူထုမီဒီယာ

ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

rakharazumedia@gmail.com

https://twitter.com/RakhaRazu

https://www.facebook.com/rakharazu

+31 6 82894151

+31 43 3112048

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *