၂၀၁၇-ႏိုဝင္ဘာလ (၁/၂) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇-ႏိုဝင္ဘာလ (၁/၂) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္-အိႏၵိယနယ္စပ္အနီး၌ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ တပ္မဟာ (၃) ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ စကခ ( ၉) လက္ေအာက္ခံ-ေက်ာက္ေတာ္အေျခစိုက္တပ္ရင္း ( ၃၇၆) <သို႔မဟုတ္> ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္တပ္ရင္း(၃၇၈) တို႔ႏွင့္ထိေတြ႔ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲသည္ ရခိုင္-အိႏၵိယနယ္စပ္အနီး၊ ကုန္ျပင္ေက်းရြာ (Kung Byin) အေနာက္ဖက္(၂) ကီလိုမီတာ အကြာ အေဝး႐ွိ “ဆမန္းတလန္” (Sa Mang T Lang) ေတာင္တန္းေပၚ၌ ညေန (၄) နာရီ (၁၅) မိနစ္မွ (၆) နာရီခန္႔ အထိ (၁) နာရီ မိနစ္ (၄၅) မိနစ္ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ရန္သူသည္ မိမိတို႔တပ္စခန္းရွိရာေနရာသို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ အရာ႐ွိအပါအဝင္အျခားအဆင့္မ်ားက်ဆံုးသူမ်ား႐ွိသကဲ့သို႔ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။

ရန္သူသည္ အထိနာ၍ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားၿပီးေနာက္ ညေန (၉) နာရီမွ (၁၀) နာရီအထိ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားရွိသည္ဟု ထင္မွတ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ယေန႔ႏိုဝင္ဘာလ (၂) ရက္၊ နံနက္ (၇) နာရီမွ (၈)နာရီအထိလည္း လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားရွိခဲ့သကဲ့သို႔ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔အတူထပ္မံတက္လာသည့္ ရန္သူ႔တပ္မ်ားႏွင့္ ည (၈)နာရီ(၄၅) မိနစ္မွစ၍ယခုအခ်ိန္အထိတိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လွ်က္႐ွိသည္။

ဗမာစစ္တပ္သည္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး ေခါင္းစဥ္အားခုတံုးလုပ္အသံုးခ်ကာ ၎ကိစၥအားအေၾကာင္းျပၿပီးမိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအဓိက လႈပ္႐ွားသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ထိုးစစ္ဆင္ေခ်မႈန္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုျပဳလုပ္လာေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္စစ္မီးမ်ားပိုမိုေတာက္ေလာင္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသလို တိုက္ပြဲမ်ားလည္းပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္ဖြယ္႐ွိသည္။

ရန္သူသည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔္ စစ္ကူမ်ား၊လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ထပ္မံပို႔ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားလာပါက ၎စစ္မီးကိုပိုမိုေတာက္ေလာက္ေစလိုေသာမိမိတို႔အားစတင္တိုက္ခိုက္လာသည့္ “ဗမာစစ္တပ္” သာလွ်င္အဓိကတရားခံျဖစ္သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔အားတုိက္ခိုက္လာေနမႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံ တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *