၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းနံေဘး႐ွိ “ႏႈန္းဘူး”ေက်း႐ြာအနီး ႏွင့္ “ငခ်က္-ေအာက္”အၾကားတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ျမန္မာ-အိႏၵိယ-ဘဂၤလာနယ္စပ္အနီး၊ရခိုင္ေဒသ ႏွင့္ပလက္ဝေဒသအတြင္း၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလဆန္းစမွစ၍ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေသာရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔၏တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယေန႔ည (၉)နာရီအခ်ိန္အထိတိုင္ေအာင္ ထိေတြ႕မႈ၊ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိသည္။

ယေန႔၊နံနက္ (၁၀) နာရီခန္႔တြင္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းနံေဘး႐ွိ “ႏႈန္းဘူး”ေက်း႐ြာအနီး ႏွင့္ “ငခ်က္-ေအာက္”အၾကားတြင္,ယခင္ေန႔ မ်ား၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာမ်ားသို႔ ဘုတ္(၃)စီးျဖင့္ စစ္ကူတက္လာသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ(၅) ေတာင္ကုတ္လက္ေအာက္ခံ၊ခမရ-၅၆၃ (ဂြအေျခစိုက္တပ္ရင္း) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္”အထူးတိုက္ခိုက္ေရးစစ္ေၾကာင္း” တို႔ ထိေတြ႕ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တစ္နာရီနီးပါးၾကာတိုက္ပြဲအတြင္း ၎ရန္သူ႔စစ္ကူစစ္ေၾကာင္းအား အထိနာၿပီးဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္ေအာင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ရန္သူ႔ဖက္မွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္အတူအျခားေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ လည္း ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔တစ္ရက္တည္း၌ “ေမာင္ဘုေတာင္တန္း” ၊”ဆမန္းတလန္ေတာင္တန္း”၊အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၊ပလက္ဝေျမာက္ဖက္အပါအဝင္အျခားေနရာအခ်ိဳ႕၌တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္စာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎စာထဲတြင္ နီးစပ္ရာ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ “ကုလားတန္ျမစ္၊ ကလက္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ပီေခ်ာင္းတစ္ဝိုက္”တြင္ ခရီးသြားလာျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ အကယ္၍ မျဖစ္မေနသြားရမည့္ အေျခအေနမ်ားရိွလာလွ်င္လည္း သတိႀကီးစြာထားၿပီး ဆင္ျခင္သြားလာၾကရန္ ေလးစားစြာ အသိေပးထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား၏ ကၽြဲႏြားတိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ယူငင္စားေသာက္ျခင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ရြာသူရြာသားမ်ားအား ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ လူသားဒိုင္းကာ (Minesweeper) အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ လမ္းျပအျဖစ္ေခၚေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္လာလွ်င္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးအရျငင္းဆန္ႏိုင္ၿပီး လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရိွေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖို႔ ကိုလည္းမိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အေလးအနက္ထပ္မံတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္

ယခုတိုက္ပြဲသတင္းေရးသားေနသည့္ ည (၁၀)နာရီအခ်ိန္အထိ ႀကိဳးၾကားႀကိဳၾကားအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားဆက္လက္႐ွိေနသည္။ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းမွ စစ္အင္အား၊စစ္ကူမ်ားဆက္တိုက္ေပးပို႔လွ်က္႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လာႏိုင္သည္။ စစ္ပြဲအ႐ွိန္လည္းဆက္လက္ျမင့္မားလာႏိုင္သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွမိမိတို႔အားအျမစ္ျပတ္ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္လာေနမႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံ တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ရခိုင္ေဒသအတြင္း စစ္မီးမ်ားပိုမိုေတာက္ေလာင္လာမည္ဆိုပါက ၎စစ္ပြဲ၏တရားခံမွာ မိမိတို႔အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏တာဝန္သာျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္။

Share

One thought on “၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *