ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို ့ၾကား ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡတိုက္ပြဲမ်ားကို ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီက အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေန

ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို ့ၾကား ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡတိုက္ပြဲမ်ားကို ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီက အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနအျမစ္ျပတ္ေခ်မွဳန္းေရးမူ၀ါဒအတိုင္း ေျချမန္တပ္ရင္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္၊ အေျမွာက္တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအပါအ၀င္ သာလြန္စစ္အင္အားကို အသုံးျပဳ၍ ဗမာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္) က ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဴပ္နယ္ေျမတြင္းသို ့ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျပီး ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန ့ကတည္းက ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္မွာ ယေန ့ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန ့ဆိုလွ်င္ တစ္လေက်ာ္သြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္က ခံစစ္ဗ်ဴဟာကို က်င့္သုံး၍ သူတို ့၏ေဒသ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ရခိုင္လူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို ခုခံကာကြယ္ျပီး ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္)၏ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားရန္လိုမွဳမ်ားကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ေနပါသည္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏တရားေသာစစ္ေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္သူဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ တြင္ အက်အရွုံးမ်ားျပားလြန္းေနေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားစစ္အရာရွိတစ္ဦးက ပလက္၀ျမိဳ ့ စစ္ဗ်ဴဟာရုံးမွေနျပီး ရကၡရာစု၏တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေမးျမန္းမွဳအား ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

အခုလိုအက်အရွုံးမ်ားျပားမွဳေၾကာင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္) က ပလက္၀ေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားကို မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ဘာမွမသက္ဆိုင္သည့္ အရပ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသားဒိုင္းကာမ်ားအျဖစ္အသုံးခ်ျခင္း၊ လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ ရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို လုယူစားေသာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေန သည့္အျပင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္)၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မွဳမ်ားေၾကာင့္ အိႏိၵယနယ္စပ္သို ့ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအား အေရးေပၚ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ လူမွဳကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအား တပ္မေတာ္က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပိတ္ပင္တားဆီးထားပါသည္။

ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ခဲ့မွဳႏွင့္လူမ်ိဳးေရးအရ မ်ိဳးျပဳန္းသန္ ့စင္ခဲ့သည့္ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားကို ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္) က က်ဴးလြန္ခဲ့မွဳေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန ့တြင္ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီအဖြဲ ့၀င္ ၁၅ ႏိုင္ငံ၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီဥကၠဌက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ ့ခဲ့ျပီး ဗမာအစိုးရႏွင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္) အား ရခိုင္ျပည္တြင္ စစ္အင္အားအဆမတန္သုံးစြဲေနျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္ ့သြားဖို ့ သတိေပးေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သို ့ေသာ္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္) က ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီ၏ေတာင္းဆိုမွဳကို လ်စ္လ်ဴရွုပစ္ပယ္ဆန္ ့က်င္လိုက္ျပီး ေနာက္ထပ္စစ္ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားကို ရခိုင္-အိႏိၵယနယ္စပ္တြင္ က်ဴးလြန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဂ်နီဗာကြန္ဗင္းရွင္း၊ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၆၇၄ (UNSC Resolution 1674) ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမွဳဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို ေျဗာင္က်က် ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း စစ္ရာဇ၀တ္မွဳႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို ဆန္ ့က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မွဳၾကီး ေျမွာက္သြားျပီး အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသြားမည့္ R2P အတိုင္း အေရးယူသြားရန္ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပင္ဆင္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။

ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္)မွ အျငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဴပ္ေဟာင္း လွေဌး၀င္း အပါအ၀င္ ဗမာအစြန္းေရာက္ ရဲထြန္းႏွင့္ ဗမာသမၼတရုံး၀န္ၾကီးဌါနေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေဇာ္ေဌးတို ့က ရခိုင္ျပည္ရွိ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို အႏုျမဴဗုံးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္သြားမည္ဟု တရား၀င္ေျပာဆိုထားျခင္းက ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးကို ျခိမ္းေျခာက္လာေနပါသည္။

ကမၻာ့လူ ့အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ဒုကၡေပးခဲ့သည့္ အီရတ္မွ ဆဒမ္ဟူစိန္၊ လစ္ဗ်ားမွ ကဒါဖီတို ့ထက္ ရက္စက္ယုတ္မာဆိုးရြားလြန္သည့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့(တပ္မေတာ္) မွ စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစစ္ရာဇ၀တ္ခုံရုံးတြင္ အျပစ္ေပးအေရးယူလာႏိုင္မွသာ ရခိုင္ေဒသျငိမ္းခ်မ္းလာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *