ဗမာကိုလိုနီက်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ ့မွဳႏွင့္လက္၀ါးၾကီးအုပ္ဂုတ္ေသြးစုပ္မွဳကို ဆန္ ့က်င္သည့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏တရားေသာစစ္ ( A just war of the Arakan Army against the Burman colonial domination, occupation and exploitation)

ဗမာကိုလိုနီက်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ ့မွဳႏွင့္လက္၀ါးၾကီးအုပ္ဂုတ္ေသြးစုပ္မွဳကို ဆန္ ့က်င္သည့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏တရားေသာစစ္ ( A just war of the Arakan Army against the Burman colonial domination, occupation and exploitation)
============================================

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ဆင္ႏြဲေနသည့္ ဗမာက်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ ့စစ္တပ္ကို
ဆန္ ့ က်င္တဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲသည္ တရားေသာစစ္ ျဖစ္ပါသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ေနာက္တြင္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက ရပ္တည္ေထာက္ခံေပးေနၾကေသာေၾကာင့္ ရခိုင္လူထုကေပးအပ္ထားသည့္ တရား၀င္အခြင့္အာဏာမ်ားကို ရရွိထားသလို အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္ကို က်င့္သုံးျပီး ဗမာကိုလိုနီက်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ ့ မွဳႏွင့္ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ဂုတ္ေသြးစုပ္မွဳကို ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏တရားေသာစစ္သည္ ကုလသမဂၢပဋိဥာဏ္စာခ်ဴပ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွဳ ရွိပါသည္။

တပ္မေတာ္အမည္ခံ ဗမာစစ္တပ္သည္ ပလက္၀ျမိဳ ့နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားကို မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရြာသားမ်ားကို ေပၚတာဆြဲျပီး လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း၊ စစ္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဗုံးၾကဲတိုက္ခိုက္ျခင္း စသည္မ်ားကို ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ အာဏာပိုင္ အဆက္ဆက္က အစိုးရေပၚလဆီခ်မွတ္ထားသည့္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ ဗ်ဴဟာျဖင့္ ရခိုင္ျပည္တြင္ က်င့္သုံးလာေနျခင္းသည္ သူတို ့ ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ထိုးထားျပီး လိုက္နာက်င့္သုံးပါမည္ဟု ကတိက၀တ္ျပဳထားေသာ ဂ်နီဗာကြန္ဗင္းရွင္း ( The Geneva Convention- 1949) ပါ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳး၏ေမြးရာပါ အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္ကို ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ အဆက္ဆက္က အသိအမွတ္မျပဳသလို ရခိုင္လူထုကိုယ္စားျပဳ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသေယာင္ အေသေရဖ်က္ စြပ္စြဲေနျခင္းသည္ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံးကို ေစာ္ကားေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္လူထုတရပ္လုံးက မဲထည့္ေရြးေကာက္ေပးခဲ့ၾကသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ေအအန္ပီ)၏ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးအာဏာအား လ်စ္လ်ဴရွုုပစ္ပယ္ျပီး အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္ ဦးညီပုကို ရခိုင္ျပည္၀န္ၾကီးခ်ဴပ္အျဖစ္ ခန္ ့ အပ္ထားျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္တဲ့ တရားမ၀င္သည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္သလို မဲဆႏၵရွင္ ရခိုင္ျပည္သူတရပ္လုံးကို တိုက္ရိုက္ဆန္ ့က်င္ စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအတိုင္း အစိုးရဖြဲ ့ျပီး အုပ္ခ်ဴပ္ေရးယႏၱရားကို ေမာင္းႏွင္လည္ပတ္ရသည့္ တရားဥပေဒအေျချပဳလူ ့ေဘာင္ ထူေထာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အခု ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံတြင္ မပါရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံရာထူးကို ရယူထားျခင္းသည္ ဖြဲ ့ စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပုံဥပေဒႆမ်ားအရ တရားမ၀င္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္ ဗမာနယ္ခ်ဲ ့စစ္၀ါဒီမ်ား ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ဗမာေတြကိုယ္တိုင္ မလိုက္နာ ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒမဲ့ တရားမဲ့ အဓမၼ၀ါဒီ နယ္ခ်ဲ ့မိစာၦမ်ားျဖစ္ေနသည့္ ဗမာတို ့၏ လူမဆန္သည့္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မွဳ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳ၊ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့ က်ဴးေက်ာ္မွဳ၊ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကပါ ျပစ္တင္ရွုတ္ခ်ျပီး အေရးယူဖို ့ ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ျပီး ရကၡိတလမ္းစဥ္အတိုင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားလွဳပ္ရွားမွဳႏွင့္ ရခိုင့္လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းသည္ ကမၻာ့အဆင့္မွီတရားေသာစစ္ကို ဆင္ႏြဲေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗမာနယ္ခ်ဲ ့ကိုလိုနီစနစ္ဆိုး က်ဆုံးနိဂုံးခ်ဴပ္ပါေစ။။။

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *