ၾကာညိဳ႕ဘားကပီးစာ(၁)

သို႔ /
ကိုအဆိုးေသွ်…….
နီေကာင္းေရမဟုတ္လား?ကိုအဆိုးေသွ်တစ္ေယာက္နီေကာင္းပါစီ                                              လို႔ေလ့ၾကာညိဳနိတိုင္း ဆုေတာင္းမိတၱာပို႔သနီစြာရာ။ ကိုအဆိုးေသွ်တစ္ေယာက္  ေဘးမသီရန္မခဆူးေျငာင့္ခလုတ္ မထိဘဲ နီထိုင္ေကာင္းပါစီလို ့ၾကာညိဳ ဆုေတာင္းပီးလိုက္ယင့္။ ၾကာညိဳေလ့ နီေကာင္းေရဝါ။


ေယဒါေလ့သင့္အခုတေလာစာဖတ္ရလြန္းအားႀကီးလို႔                 မ်က္စိေစ့ေကေခ်ကိုက္ေရ။ကိုအဆိုးေသွ်စိတ္မပူလီေက့ႏွန္း။                      ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ရာစိတ္ခ်လက္ခ်ဆက္လုပ္ပါ။

အဂုလာဖို႔လျပည့္နိဆိုေကကိုအဆိုးေသွ်အိမ္ကထြက္လားစြာသံုး-ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ဖို႔ဗ်ာလ္။ အဖိုးေခ်႐ို႕အိမ္ကကိုအဆိုးေသွ်ကိုယ္တိုင္မြီးစပ္ဖို႔ယူလာေရခြီးေတာင္းႀကီးရန္ဘိုေတာင္ၾကာညိဳ
ေယာက္ခမအိမ္ကိုေကာင္းေကာင္းေစာင့္ေရွာက္တတ္နီဗ်ာလ္။ကိုအဆိုးေသွ်အိမ္ကထြက္ မလားခင္တစ္ညိဥ့္ကမြီးထားေရယက္သဲ့ညိဳသမီးေလ့ေဒါက္ေဒါက္နန္႔လမ္းေလွ်ာက္တတ္လို႔ မပီကလာ ပီကလာစကားတိကိုကေကာင္းေျပာတတ္နီဗ်ာလ္။ ကိုအဆိုးေသွ်ကိုယ္တိုင္ စိုက္ခေရ ေနာက္ေဖးၿခံေထာင့္က ေဂၚရံနီပင္ေတာင္သီးနီဗ်ာလ္…. ။

ဇာမေျပာ ညာမေျပာ အိမ္ကထြက္လားၿပီးေက ဇာကိုေပါက္လို႔ ဇာကိုေရာက္မွန္းမသိေရ ကိုအဆိုးေသွ်အတြက္ ၾကာညိဳ ဇာေလာက္ပူဆြီးေသာကေရာက္ရစြာ ၾကာညိဳ အသိဆံုးရာ။ သူခိုးအမိ မငိုႏိုင္ ဆိုေရပိုင္ ကိုယ့္အပူလံုးကိုယ္မ်ိဳခ်ၿပီး နီခရစြာ ကိုအဆိုးေသွ်ဘားက လူႀကံဳနန္႕ထည့္ပီးလိုက္ေရ စာနန္႔ ဓါတ္ပံုကိုတြိေရခါမွ ၾကာညိဳ ခံစားနီရေရ ပန္းနာရင္က်ပ္
ေရာဂါလည္းတစ္ဝက္နီးပါးေပ်ာက္လားခစြာအမွန္ရာ။

ခ်စ္သူပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါသည္ ကိုဂ႐ုမစိုက္ဘဲလုပ္ရက္လီျခင္း၊ ရက္စက္လီျခင္းလို႔ ရင္ထုမနာျဖစ္ခရစြာ အဂုဆိုေက ကိုအဆိုးေသွ်တစ္ေယာက္ပဇာအတြက္ေၾကာင့္ ခ်စ္သူအနားကထြက္လားရစြာ ၾကာညိဳ ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္လိုက္ဗ်ာလ္။ ကိုအဆိုးေသွ်လုပ္ရပ္မွန္ပါေရ။ ကိုိအဆိုးေသွ်အီးေယာင္မြီးရက်ိဳးနပ္ေရပိုင္ၾကာညိဳေလ့ လူ႐ြီးစြာမွန္ေရလို႔ လံုးဝယံုၾကည္လိုက္ဗ်ာလ္။ကိုအဆိုးေသွ်ခႏၶာထဲမွာအဖိုးသွ်င္၊ အဖီးသွ်င္႐ို႕၏သြီး၊ကိုအဆိုးေသွ်အဘာ၏သြီးတိ စီးဆင္းနီေရလို႔ေလ့ ၾကာညိဳ လံုးဝယံုၾကည္လိုက္ဗ်ာလ္။ ယၿပီးေကပိုလို႔ေလ့ခ်စ္မိလာေရ။အဂုအခ်ိန္ထိ ကိုအဆိုးေသွ်အပၚ ထားခေရၾကာညိဳ႕ခ်စ္ျခင္းမိတၱာနန္႔သစၥာတရားတိစြာေလ့အရင္အတိုင္းသိမ့္ပါရာကိုအဆိုးေသွ်။

မြီးေရခါကပင္ က်န္းမာရီးခ်ဴခ်ာတတ္လို႔ ပိုးမြီးေရပေယွာင္ စုပ္တသတ္သတ္နန္႕ မြီးစပ္လာရပနာ ဆီးခန္းနန္္႕ အိမ္ကို ေျမာင္းေပါက္ေအာင္လားခရၿပီးသီမင္းလက္ထဲက အႀကိမ္ႀကိမ္လုယူခရေရကိုအဆိုးေသွ်။ အဂုဆိုေကဓါတ္ပံုထဲမွာက်န္းက်န္းမာမာ နန္႕ အရပ္တိရွည္ဗ်ာလ္အသားတိျပည့္လို႔တိြရပနာရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဘက္တံဆိပ္စစ္သား ယူနီေဖာင္းနန္႕က်က္သရီတင့္တယ္နီေရကိုအဆိုးေသွ်ကိုျမင္ရလို႔ ကိုအဆိုးေသွ်႐ို႕အိမ္မွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားေရေယာကၡထီးကိုသတိရမိေရ။အေခ်ဘဝက အဖိုးသွ်င္၊ အေဘာင္သွ်င္႐ို႕ရင္ခြင္မွာ ၿခီမႊီးမီးမေလာင္၊လက္မႊီးမီးမေလာင္ၾကီးျပင္းလာေရကိုအဆိုးေသွ်စြာဂုအခ်ိန္မွာအဖ ရကၡိဳင္ႏိုင္ငံေတာ္က အားကိုးေလာက္ေရမ်ိဳးခ်စ္ေတာ္လွန္ရီးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္နီလို႔ ၾကာညိဳကေကာင္းေက်နပ္ေတ။ေလာကနီတိထဲမွာမိမိ္ႏိုင္ငံ နန္႕လူမ်ိဳးကိုခ်စ္ေတအခ်စ္ ထက္ျမင့္ျမတ္ေတ အခ်စ္မရွိလို႔ဆိုထားေရမနား။ေယဒါေလ့သင့္ၾကာညိဳ႕ကိုေတာ့ေဒအခ်စ္ ထက္ပိုလို႔ခ်စ္ရဖို႔ႏွန္း။
ရကၡိဳင္ႏိုင္ငံေတာ္ကလိုအပ္လာေရအခ်ိန္မွာအခ်စ္နန္႔မိသားစုအရီးထက္ ႏိုင္ငံနန္႕လူမ်ိဳးအရီးကိုဦးစားပီးတတ္ေတ ေတာ္လွန္ရီးစိတ္နန္႕ႏိုင္ငံေတာ္ကိုခ်စ္ေတမ်ိဳး႐ိုးစိုင္ဆက္ အစိုင္အလာကို္ ၾကာညိဳ အျမဲတမ္းေလးစားဂုဏ္ယူဖို႔နီစြာရာ။ ကိုအဆိုးေသွ်႐ို႕ပိုင္ႏိုင္ငံနန္႔လူမ်ိဳးကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေရမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္တိအမ်ားႀကီးေပၚထြန္းလာဖို႔လိုေရပိုင္ကိုယ့္ရပ္ ကိုယ့္႐ြာကိုစြန္႔ခြာလို႔အဝီးကိုေရာက္နီကတ္ေတလူငယ္တိအားလံုးအနီနန္႔ေလ့ကိုယ္တတ္ႏိုင္ေရဖက္ကေတာ္လွန္ရီးကိုအ ေထာက္အပ့ံပီးႏိုင္ ကတ္ၿပီးေတာ္လွန္ရီးလမ္း ေၾကာင္းမွန္ေပၚ
ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ကတ္ဖို႔လိုေရလို႔ၾကာညိဳထင္ေရ။

ကိုအဆိုးေသွ်…ေတာ္လွန္ရီးနယ္ပယ္မွာႏိုင္ငံနန္႕လူမ်ိဳးအတြက္အားကိုးအားထားစံျပဳ
ေလာက္ေတေတာ္လွန္ရီးရဲေဘာ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ရွင္သန္ပါလို႔ ၾကာညိဳ မွာခ်င္ေရ။ ေတာ္လွန္ရီးအတြက္ဓါးေကာင္းတစ္လက္ျဖစ္ႏိုင္ပါစီကိုအဆိုးေသွ်။
ေတာ္လွန္ရီးကို ေဘးဒုကၡပီးေရဆူးေၫွာင့္ခလုတ္မျဖစ္ပါစီေက့။ အဖိုးသွ်င္ရဲ့အမြီကို ဆက္ထမ္းလို႔ အဘာတူသားျဖစ္ပါစီ။
ကိုအဆိုးေသွ်႐ို႕အဖိုးသွ်င္ဆိုေကေလ့ ေတာ္လွန္ရီးနယ္ပယ္မွာ ႏွာေမတစ္လံုးနန္႕နီခေရပိုင္ကို ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ထဲမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္းရကၡိဳင့္ေတာ္လွန္ရီးအေပၚမွာ တာဝန္က်ီခေရသူရဲေကာင္းအာဇာနီတစ္ေယာက္ရာ။ေဒပိုင္ ေကာင္းမြန္ေရအစိုင္အလာတိကို, ကိုအဆိုးေသွ်လက္းထက္မွာေလ့က်ီပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ဖို႔လိုေရ။

ကိုအဆိုးေသွ်ကို ၾကာညိဳ မွာခ်င္စြာကႏိုင္ငံကိုကယ္တင္ဖို႔လူစြာပထမဆံုးကိုယ့္စြာကိုိ အရင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔လိုေရ။ ကိုအဆိုးေသွ်အိမ္မွာနီတုန္းက အိပ္ရာကထခ်င္ေရအခ်ိန္ထ၊ အဝတ္အစားတိကိုေလ့ စည္းမရွိ၊ကမ္းမရွိထား။ ၾကာညိဳ နန္႔ခ်ိန္းထားေကေလ့ခ်ိန္းထားေရ အခ်ိန္တိုင္းေရာက္မလာ။နီခ်င္ပိုင္နီခေရအက်င့္ဆိုးတိကိုအရင္ဆံုးေဖ်ာက္ဖို႔လိုလိမ့္ေမလို႔ ၾကာညိဳထင္ေရ။အဂုအခ်ိန္မွာကိုအဆိုးေသွ်ေလ့တပ္မေတာ္ကခ်မွတ္ထားေရစည္းကမ္းတိကို
လိုက္နာက်င့္သံုးနီထိုင္တတ္ေတအမိန္႔ကို နာခံၿပီးစည္းကမ္းေကာင္းေရ၊တာဝန္က်ီပြန္ေရ ရဲေဘာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္နီလိမ့္ေမလို႔ ၾကာညိဳ ေမွ်ာ္လင့္မိပါေရ။

ေဒမွာကိုအဆိုးေသွ်……ကိုအဆိုးေသွ်႐ို႕စြာေတာ္လွန္ရီးအေပၚမွာသစၥာဟိန္႔မွရာေတာ္လွန္ရီးကကိုအဆိုးေသွ်႐ို႕အေပၚမွာသစၥာဟိန္႔ဖို႔။ေတာ္လွန္ရီးသစၥာတရားနန္႕ျပည့္စံုေရေတာ္လွန္ရီး ရဲေဘာ္တိရာတျခားလႈတစ္ေယာက္ကိုမိမိ၏စစ္မွန္ေရေတာ္လွန္ရီးရင္ခုန္သံကိုအျပည့္အဝပီး အပ္ႏိုင္ဖို႔စြာရာ။ေတာ္လွန္ရီးရင္ခုန္သံကို စည္းဝါးက်က်မခုန္တတ္၊ ေတာ္လွန္ရီးကိုခုတံုးလုပ္ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာစိတ္ဟိန္႔ခေကေတာ့ ေတာ္လွန္ရီးကိုဆက္မလုပ္ပါေက့လို႔ ၾကာညိဳ ေျပာခ်င္ေရ။

ေနာက္ထပ္ၾကာညိဳေျပာခ်င္စြာကကိုအဆိုးေသွ်႐ို႕ေတာ္လွန္ရီးထဲမွာမ,တစ္ရာသားဆိုေရပိုင္လူမ်ိဳးစံု၊စ႐ိုက္မ်ိဳးစံုပါ လိမ့္ေမလို႔ထင္ေရ။ယင္းအတြက္ေတာ္လွနွ္ရီးသတိဆိုစြာခါးဝတ္ပုဆိုးပိုင္ၿမဲ ဖို႔လိုေရ။ေတာ္လွန္ရီးသတိတစ္ခ်က္လြတ္စြာနန္႕ပ်က္စီးလားခေရရကၡိဳင့္ေတာ္လွန္ရီးကား မကန္ဟိလားဗ်ာလ္။ယင္းအတြက္ၾကာညိဳထပ္မွာခ်င္စြာကေတာ္လွန္ရီးသတိအၿမဲဟိန္႔ပါစီလို႔။
ကိုအဆိုးေသွ်႐ို႕သူငယ္ခ်င္း၊ညီအစ္ကိုေတာ္လွန္ရီးမ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ရဲဘက္တိကိုေလ့ေတာ္လွန္ရီးသတိမလြတ္စီဖို႔ၾကာညိဳ လီးလီးနက္နက္မွာ ခ်င္ေရ။
ကိုအဆိုးေသွ်ကိုၾကာညိဳေနာက္ထပ္ေျပာခ်င္စြာကေတာ္လွန္ရီးတစ္ခုကိုလူဇာေလာက္နန္႕ပင္ စစ၊ဇာေလာက္ပင္မ်ား မ်ားယင္းခ်င့္စြာေကာင္းအေရးႀကီးစြာမဟုတ္။အဓိကကေတာ္လွန္ရီး အေပၚ သစၥာဟိန္႔မႈ၊ကိုယ္လုပ္နီေရအလုပ္အေပၚသစၥာဟိန္႔မႈ၊ေတာ္လွန္ရီးကိုေခါင္းေဆာင္ နီေရေခါင္းေဆာင္တိ၏ေတာ္လွန္ရီးလုပ္ငန္းစိုင္အေပၚစနစ္တက်စီစိုင္တတ္မႈဆိုေရအေပၚမွာရာမူတည္ေရ။ယင္းအတြက္ ၾကာညိဳေျပာခေရပိုင္ ေတာ္လွန္ရီးသတိနန္႕ ေတာ္လွန္ရီးသစၥာၿမဲပါစီ။
အဂုဆိုေကကိုအဆိုးေသွ်ေလ့ေတာ္လွန္ရီးနယ္ၿမီထဲမွာအခ်ိန္ကာလတစ္ခုကိုျဖတ္သန္းၿပီး ဗ်ာလ္ျဖစ္လို႔ေတာ္လွန္ရီး၏အတိမ္အနက္၊အဓိပၸါယ္၊လီးနက္မႈ၊အႏွစ္သာရတိကိုအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိနားလည္သေဘာေပါက္နီလိမ့္မယ္လို႔ၾကာညိဳ အျပည့္အဝယံုၾကည္ေရ။

ယေကေလ့…….ေတာ္လွန္ရီးကို ၾကာညိဳ နားလည္သေလာက္ေျပာရဖို႔ဆိုေကေတာ္လွန္ရီး ဆိုစြာ အၿခီအနီတစ္ခုက တစ္ခုကိုေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္စြာလို္႔ၾကာညိဳနားလည္ေရ။ အဂုကိုအဆိုးေသွ်ု႐ို႕လုပ္နီေရေတာ္လွန္ရီးဆိုစြာေလ့လက္ရွိ ဟိနီေရအၿခီ အနီကိုေျပာင္းလဲ
ေအာင္ႀကိဳးစားနီကတ္စြာမဟုတ္လား။

ေနာက္တစ္ခုကကိုအဆိုးေသွ်ရဲ႕အဖိုး၊ အဘာ႐ို႕၏ မၿပီးဆံုးသိမ့္ေရေတာ္လွန္ရီးအမြီကို ဆက္ခံစြာေလ့ဟုတ္ေတ။ ကိုအဆိုးေသွ်႐ို႕လက္ထက္မွာ ရကၡိဳင့္ေတာ္လွန္ရီးကိုအဆံုးသတ္ဖို႔ လိုေရ။ ကိုအဆိုးေသွ်႐ို႕တိအဆံုးသတ္ပီးလိမ့္ေမလို႔ ၾကာညိဳတထစ္ခ်ယံုၾကည္ေရပိုင္
ရကၡိဳင္ႏိုင္ငံသူ ၊ႏိုင္ငံသားတစ္ရပ္လံုးကေလ့ယံုၾကည္နီစြာရာ။ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္ဟိ
ေရလူအတြက္ေအာင္ျမင္မႈဆိုစြာလက္တစ္ကမ္းအလိုမွာရာ။လက္တစ္ကမ္းအလိုကေအာင္ျမင္မႈတိကိုု,ကိုအဆိုးေသွ်႐ို႕ဆြတ္ခူးႏိုင္ပါစီလို႔ ၾကာညိဳဆုေတာင္းလိုက္ေရပိုင္ေတာ္လွန္ရီးနယ္ျမီမွာ ကိုအဆိုးေသွ်တစ္ေယာက္အဆင္ေျပပါစီလို္႔ေလ့ၾကာညိဳဆုေတာင္းပီးလိုက္ေတ။

ေတာ္လွန္ရီး အဆံုးသတ္လို႔ရကၡိဳင္ျပည္သူတိလို္ခ်င္စြာတိကိုရေရအခါ ၾကာညိဳေျပာထားခေရ အတိုင္း သဇင္တစ္ဖက္ ၊ရကၡိဳင္ေအာင့္လံတစ္ဖက္နန္႕ ကိုအဆိုးေသွ်ကို ၾကာညိဳေျပာထားခေရ နီရာကေစာင့္နီဖို႔စြာရာ။

ခ်စ္ရတဲ့
ၾကာညိဳ
Dr. Nyo Twan Awng
Tuesday , Jan 14 , 2014 . 11:25 PM