၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅/၆) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅/၆) ရက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွစ၍ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌တိုက္ပြဲမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားမွာယခုလရက္သတၲပတ္တစ္ပတ္အတြင္းဆက္လက္ျပင္းထန္လွ်က္႐ွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာ (၅) ရက္ေန႔၌ လက္နက္ႀကီး/လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသာ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔၌ အနီးကပ္-လက္တစ္ကမ္းတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္အထိ “ေမာင္ဘု”ေတာင္တန္းထက္၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ေမာင္ဘုေတာင္တန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ားတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ “ဆမန္းတလန္” ေတာင္တန္း၏အဆက္ျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲသည္ ေန႔လည္ (၁) နာရီခန္႔ မွ ညေန (၇) နာရီအထိတစ္ရက္လံုးေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ မ်ား႐ွိရာေနရာသို႔အဆက္မျပတ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေနေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔တစ္ရက္တည္းတြင္ပင္ ရန္သူဖက္မွ ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူအမ်ားအျပား႐ွိခဲ့သည္။ (အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူမသိရေသးပါ)

#ယခုအခ်ိန္အထိလည္းလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္လွ်က္႐ွိသည္

ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာစစ္တပ္သည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔္ စစ္ကူမ်ား၊လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ထပ္မံပို႔ေဆာင္ေနသည္။သို႔ေသာ္ဗမာစစ္တပ္သည္ ရခိုင္၊ခမီ၊ ၿမိဳအပါအဝင္ေဒသခံ လူမ်ိဳးမ်ားကို မယံုရဲေသာေၾကာင့္ ဘဂၤလီဘုတ္မ်ားကိုအသံုးျပဳကာ အရပ္ဝတ္မ်ားဝင္ဆင္လွ်က္ “စစ္ကူ”မ်ားထပ္မံပို႔ေဆာင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မနက္ျဖန္တြင္လည္းေနာက္ထပ္ရက္ဆက္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားလာပါက၎စစ္မီးကိုပိုမိုေတာက္ေလာင္ေစလိုေသာမိမိတို႔အားစတင္တိုက္ခိုက္လာသည့္ “ဗမာစစ္တပ္” သာလွ်င္အဓိကတရားခံျဖစ္သည္။

ဗမာစစ္တပ္သည္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး ေခါင္းစဥ္အားခုတံုးလုပ္အသံုးခ်ကာ ၎ကိစၥအားအေၾကာင္းျပၿပီးမိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအဓိက လႈပ္႐ွားသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ထိုးစစ္ဆင္ေခ်မႈန္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုျပဳလုပ္လာေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္စစ္မီးမ်ားပိုမိုေတာက္ေလာင္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသလို တိုက္ပြဲမ်ားလည္းပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္ဖြယ္႐ွိသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဗမာစစ္တပ္မွမိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္လာေနမႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံ တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္စာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎စာထဲတြင္ နီးစပ္ရာ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကုလားတန္ျမစ္၊ ကလက္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ပီေခ်ာင္းတစ္ဝိုက္တြင္ ခရီးသြားလာျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ အကယ္၍ မျဖစ္မေနသြားရမည့္ အေျခအေနမ်ားရိွလာလွ်င္လည္း သတိႀကီးစြာထားၿပီး ဆင္ျခင္သြားလာၾကရန္ ေလးစားစြာ အသိေပးထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည္။

ဗမာစစ္တပ္မွ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား၏ ကၽြဲႏြားတိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ယူငင္စားေသာက္ျခင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ရြာသူရြာသားမ်ားအား ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ လူသားဒိုင္းကာ (Minesweeper) အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ လမ္းျပအျဖစ္ေခၚေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္လာလွ်င္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးအရျငင္းဆန္ႏိုင္ၿပီး လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရိွေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖို႔ ကိုလည္းမိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထပ္မံတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၆) ရက္။

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *