အာရကၡႏိုင္ငံေတာ္

“အာရကၡႏူိင္ငံေတာ္”

ေတာ္ဝင္ၿမီကုိ ေအာင္လံထူလုိ႔
ႏွလုံး…သြီးကတိသစၥာနန္႔ အဓိ႒ာန္
ငါ႐ို႕…ၿမီ၊ ငါ႐ို႕…ရီ
လုံျခံဳသာယာစီဖို႔ အဖ…ႏူိင္ငံကုိ
႐ိုးသားျမင့္ျမတ္ ရဲ…ရင့္ေမ
အမ်ဳိးေစာင့္တရားနန္႔ လုံ႔လခြန္အားဟိ…ေရ
ရကၡဳိင္…ၿမီ ငါ႐ို႕ျမတ္ႏူိးေရ
ရကၡဳိင္…အႏြယ္ ငါ႐ို႕ေစာင့္ေရွာက္ေမ
အာရကၡ႐ို႕ဖုိးဖီးၿမီကုိ အတူတူကာကြယ္ေမ….
ရကၡိဳင္ … ရကၡဳိင္ … ရကၡဳိင္ … ရကၡဳိင္…
အဖုိးတန္ေရ ငါ႐ို႕ၿမီကုိခ်စ္ေတ…
အမ်ဳိးဂုဏ္ကုိထြန္းေျပာင္စီရ…….ေမ။

Share

3 thoughts on “အာရကၡႏိုင္ငံေတာ္

  1. နိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ သီခ်င္းကိုျကားလိုက္တိုင္း ရခိုင္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ နွလံုးသြီးတိပြင့္ပြင့္မတက္ဆူလ်ွက္ပါ။ ယင္းအတြက္ေျကာင္း ေတးေရးသူနဲ႔ ဖန္တီးပံုေပၚသူအားအျမဲဂုဏ္ျပဳလ်ွက္ပါ။ ေနာက္ဆံုးအနီနန္႔ ေျပာခ်င္ေစာ္တစ္ခုက ULA/AA အရံစစ္သည္တစ္ေယာက္အျဖစ္ က်ေနာ္အားထည့္ထားပီးပါ။AA စစ္သား စစ္ေမအားအျမဲဂုဏ္ျပဳလ်ွက္ပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *