က်ေနာ္သူပုန္လုပ္နီေရ

#က်ေနာ္သူပုန္လုပ္နီေရ

ေအႏွစ္ေမလတုန္းက,ညဇာထမင္းစားပြဲတစ္ပြဲဖိတ္လို႔လားခီေရအခါ အိမ္႐ွင္က ဖိတ္ထားေရအာဂႏၲဳတိကို တဝိုင္းက်စီ လိုက္ႏႈတ္ဆက္ေရ။

က်ေနာ့္အလွည့္ေရာက္ခါ “အဂုဇာအလုပ္အကိုင္လုပ္နီလဲဆိုေရပံုစံမ်ိဳးနန္႔ အိမ္႐ွင္,အေဘာင္႐ွင္ ကေမးေရ။

က်ေနာ္က ႐ိုး႐ိုးေခ်ရာေျဖခေရ”#က်ေနာ္သူပုန္လုပ္နီေရလို႔

ရခိုင္ႏိုင္ငံနန္႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္ ရခိုင္သူပုန္လုပ္နီရလို႔ကိုယ့္စြာကိုယ္ေလ့ဂုဏ္ယူေရ။ တိုင္းျပည္အီးခ်မ္းနီေကေတာ့ သူပုန္ျဖစ္ခြင့္ရလီဖို႔မဟုတ္။ ေယဇု အဂုပိုင္သူပုန္ျဖစ္ခြင့္ရစြာ အစိုးရအဆက္ဆက္ကို႐ွာၾကံေက်းဇူးတင္ရဖို႔က်နီေရ။ ဆိုခါ—#အသစ္သူပုန္ေခ်တိကိုေလ့ေစာင့္ေမွ်ာ္နီေရ

က်ေနာ့္ပိုင္ရခိုင္သူပုန္ဆရာဝန္ ေနာက္ထပ္ ၂ ေယာက္ေလာက္ဟိေက ေအဂုတိုက္ပြဲမွာ ရန္သူ႔အသီအေပ်ာက္စြာေအဂုထက္ အဆတက္လီဖို႔။ ဆရာဝန္တိကမလာေရအခါ ခြဲစိပ္အတြိအၾကံဳဟိေရ ဆီးဆရာတိဆိုေကေတာင္ လက္ခံလီရဖို႔က်လားဗ်ာယ္။

ေလာေလာဆယ္တိုက္ပြဲတိက ေျပာက္က်ားအဆင့္ေလာက္ရာ။ ကိုယ့္ကိုလာတိုက္ေက ေ႐ွာင္လို႔ရေကေ႐ွာင္ေရ။ ေ႐ွာင္လို႔မရေကေတာ့ ကုလားတန္ေၾကာင္းကေမ်ာပီးလိုက္တယ္။ ရ႐ိုးေခ်ရာ။

ေအနိ တစ္စိေလးလံုး (၁၁-၁၁) tetraone တိုက္ပြဲျပင္းေရ။ ညဇာကပင္ျဖစ္နီစြာ။ေက်ာက္ျဖဴဖက္ကတပ္နန္႔။ေအနိေလ့ညဇာကတိုက္ပြဲျဖစ္ေတတိုင္သားနန္႔မိုးထေစာေစာကနီျဖစ္နီစြာ ေအဂုထက္ထိ။ အျပင္းထန္ဆံုးနိတစ္နိေလ့ျဖစ္ေတ။ စနီမိုးေတာ့မဟုတ္။စနီတိုက္ပြဲလို႔ဆိုရဖို႔။တိုက္ပြဲသတင္းတိကိုေတာ့ ျဖည္းျဖည္းတင္ဖို႔ရာ။

ရခိုင္လူမ်ိဳးအမ်ားစု၏ေထာက္ခံမႈကိုရယူထားေရAA ၏ေအာင္ပြဲစြာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ၏ေအာင္ပြဲျဖစ္ေတ။ AA ၏ေအာင္ပြဲကရာ ရကၡိဳင့္ကံၾကမၼာကိုအဆံုးအျဖတ္ပီးလီဖို႔ျဖစ္ေတ။ ေအႏႈန္းအတိုင္းရာဆိုေက Arakan Dream 2020 ဆိုစြာေကာင္းမၾကာရာထင္ေရ။

က်ေနာ္သူပုန္လုပ္ဖို႔လာပါဖို႔လို႔ စာပို႔ထားေရညီေခ်၊ညီမေခ်႐ို ႔သူပုန္မလုပ္ရဖို႔စြာမပူလီကတ္ေက့။ သူပုန္လုပ္ခြင့္မၾကံဳသိမ့္ေကေလ့ ေရာက္ဟိေရနီရာက ကိုယ့္မွာတတ္ကြ်မ္းထားေရပညာ၊အလုပ္အကိုင္နန္႔သူပုန္လုပ္လို႔ရေရ။

ညီေခ်၊ညီမေခ်႐ို႕,ေအဂုေခတ္မွာသီနတ္ကိုင္မွ သူပုန္ျဖစ္စြာမဟုတ္။ သီနတ္ကိုင္ခြင့္မရသိမ့္ေရ ညီေခ်၊ညီမေခ်႐ို႕ ANM -Arakan National Movement ရခိုင္အမ်ိဳးသားရီးလႈပ္ယွားမႈႀကီးအတြက္ အားမြီးထားကတ္။ ခ်ကတ္ဖို႔ႏွန္းရာ။

သီနတ္မကိုင္ေတာထဲကိုမလား၊ စစ္မတိုက္ဘဲ ကိုယ့္စြာနန္႔ကိုယ္ တစ္ေယာက္တည္းသူပုန္၊ အုပ္စုလိုက္သူပုန္လုပ္လို႔ရေရနည္းတိမကန္။ အာပတ္လြတ္သူပုန္လုပ္နည္းအႏုပညာကမကန္။ ဉာဏ္ေကာင္းေကေကာင္းပိုင္လုပ္လို႔ရေရနည္းလမ္းတိကိုေနာက္နိခါမွ ရီးတင္ဖို႔ရာ။

ရခိုင္လူမ်ိဳး Dr.ညိဳထြန္းေအာင္
11.11.2017 Saturday

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *