12Dec/16

“ေတာ္လွန္ရီးမွတ္ေက်ာက္တိုက္ျပီးခါမွရာ”

ရႊီ စစ္မစစ္ကို မွတ္ေက်ာက္တိုက္ၾကည့္ရေရပိုင္ ကမၻာ့ရြာမွာလူရာ၀င္ပနာေခတ္မီတိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးေရေမာ္ဒန္ႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို ့ က အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေတာ္လွန္ရီးကို ျဖတ္သန္းကတ္ရေရ။ ဂနိကမၻာၾကီးမွာ ဖြံ ့ျဖိဳးျပီးတိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိုင္းကို ေလ့လာ ၾကည့္လိုက္ေက အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေတာ္လွန္ရီးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ဆင္ႏြဲလာခကတ္ျပီးမွရာ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးရီး လမ္းမထက္ကို တက္လာႏိုင္ကတ္စြာကို လားတြိရေရ။ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိ လြတ္လပ္တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးဖို ့ ေအာက္ျခီက်က် အေျပာင္းအလဲလုပ္ပီးႏိုင္ေရ ေတာ္လွန္ရီးကလြဲေက တျခားျဖတ္လမ္းမဟိလို ့ေျပာရပါဖို ့။

Continue reading

12Dec/16

တိုက္ပြဲသတင္း ႏွင့္ ဘဂၤလာ-ရခိုင္နယ္စပ္စစ္ေဘးေရွာင္သတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ဘဂၤလာ-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္ အနီးအနားတဝိုက္၌ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏တပ္မဟာ (၃) ၊စစ္ဗ်ဴ ဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံ၊ တပ္ရင္း (၃၁၄) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏တပ္ရင္း (အမည္စစ္ေဆးဆဲ)တို႔သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီမွ ေန႔လည္(၁) နာရီအတြင္း သံုးႀကိ္မ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Continue reading

27Jul/16

ျပာတစ္ဆုပ္နန္ ့လူလုပ္လို ့ရဖို ့လား

ဒုတိယကမၻာစစ္အလြန္ ဥေရာပမွာ လူဦးေရသန္းခ်ီသီပနာ တိုင္းျပည္တိစြာ ျပာပုံဘ၀ကိုေရာက္လားခကတ္ေတ။ လူသားအရင္းအႏွီး (Human Capital) နန္ ့ ရုပ္၀တၳဳအရင္းအႏွီး (Physical Capital) တိ မဟိေရ ေဒပိုင္အေျခအေနမွာ တိုင္းျပည္ကိုျပန္ပနာထူေထာင္ဖို ့ဆိုစြာေရ တခ်ိဳ ့လူတိအတြက္ ေဂါင္းထဲမွာထည့္ျပီးေကေတာင္ မစိုင္းစား၀ံ့ေရ ကိစၥရပ္တခု ျဖစ္နိန္ပါဖို ့။ ဗမာေရာဂါရပနာ ကြ်န္စိတ္ေပါက္နိန္ေရ ရခိုင္သားတတိုင္ကိုလားမိန္းၾကည့္ခီေကေတာ့ တခုပိုင္ေလ့မျဖစ္ႏိုင္ပါလို ့ အေျဖပီးလာဖို ့စြာက က်ိန္းသီနိန္ပါေရ။

Continue reading

26Jul/16

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္/ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေတမွတ္တမ္းသတင္းဓါတ္ပုံတိ

01Jul/16

နိမ့္ဝင္နီေရ ကမၻာ တစ္ျခမ္း

ဝွဴး ့ ႔း ့ ့ ့း

သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ မွဳတ္ထုပ္ လိုက္ျခင္းမာ
ဘဝစာမ်က္နွာတခ်ိဳ ့လန္ထြက္လားကတ္ေတ ့ ့ ့ ့
ေဖာင္တိန္ ကိုင္ထားေရ လက္တစ္ဖက္က
နွုလံုးသား၏ ခိုင္းဖတ္ ့ ့ ့
ဦးေနွာက္၏ အစီခံ(က်ြန္) သက္သက္ရာ ။ Continue reading

26Jun/16

Change @ Chance @ Choice အေျပာင္းအလဲ၊ အခြင့္အရီး နန္႔ ႐ြီးခ်ယ္ျခင္း

Change begins with choice.အေျပာင္းအလဲကို႐ြီးခ်ယ္ျခင္းနန္႔စတင္ပါ။ ဆိုခါ က်ေနာ္ရို ႔မွာ ႐ြီးခ်ယ္စရာ မ်ားမ်ားစားစားဟိလား။မဟိပါ။ ေယဇုနန္႔ ႐ြီးခ်ယ္ခြင့္မဟိေရလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအတြက္လက္ဟိပိုင္ဆိုင္ထားေရပိုင္ဆိုင္မႈတိနန္႔ စဖို႔လိုပါေရ။ က်ေနာ္ရို ႔ရခိုင္တိမွာ ပိုင္ဆိုင္ထားေစာ္ ဇာခ်င့္ပါလဲ။ သီခ်ာပါေရ။ ရခိုင္လူမ်ိဳး(ရခိုင္သည္တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ပါ)တိအတြက္ လက္ဟိပစၥဳပၸန္ မွာပိုင္ဆိုင္ထားစြာက လူ႐ိုသီ႐ွင္႐ိုသီ ယူအလ္ေအ/ေအေအ ULA/AA ရာျဖစ္လီဖို႔။ အျခားေတာ့ ဆေကတဗြီ ဟိပါလိမ့္မယ္။ Continue reading